Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Văn bản HĐND huyện
Số/Ký hiệu: 26 /2012/NQ – HĐND
Ngày ban hành: 25/07/2012
Người ký: Chủ tịch Nguyễn Bằng
Ngày hiệu lực: 13/08/2012
Số: 26 /2012/NQ – HĐND Về nhiệm vụ bổ sung phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2012
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: Nghi_quyet_HDND_ve_an_ninh_quoc_phong.doc Dung lượng: 59.5 Kb [ Tải về 4 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Về nhiệm vụ bổ sung phát triển kinh tế - xã hội,
an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2012