Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Văn bản HĐND huyện
Số/Ký hiệu: 27 /2012/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 25/07/2012
Người ký: Chủ tịch Nguyễn Bằng
Ngày hiệu lực: 13/08/2012
Số : 27 /2012/NQ-HĐND Về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2011
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: Nghi_quyet_HDND_ve_quyet_toan_2011.doc Dung lượng: 35 Kb [ Tải về 5 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2011