Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Văn bản HĐND huyện
Số/Ký hiệu: 28 /2012/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 25/07/2012
Người ký: Chủ tịch Nguyễn Bằng
Ngày hiệu lực: 13/09/2012
Số 28 /2012/NQ-HĐND Về phê chuẩn điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước và danh mục một số công trình XDCB năm 2012
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: Nghi_quyet_HDND_HD_dieu_chinh_du_toan_.doc Dung lượng: 46 Kb [ Tải về 20 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Về phê chuẩn điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước
và danh mục một số công trình XDCB năm 2012