Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Văn bản UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 18 /2012/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 28/06/2012
Người ký: Chủ tịch Lê Phước Thanh
Ngày hiệu lực: 02/07/2012
Số 18 /2012/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Quy định hệ số trượt giá đối với đơn giá bồi thường là: nhà cửa, vật kiến trúc và các tài sản khác quy định tại Phụ lục số 01 kèm theo Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: qdqp18.doc Dung lượng: 39 Kb [ Tải về 50 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Số 18 /2012/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Quy định hệ số trượt giá đối với đơn giá bồi thường là: nhà cửa, vật kiến trúc và các tài sản khác quy định tại Phụ lục số 01 kèm theo Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 30/9/2010 của UBND tỉnh