Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Văn bản UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 20/2012/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 03/07/2012
Người ký: Phó chủ tịch Trần Minh Cả
Ngày hiệu lực: 13/07/2012
Số 20/2012/QĐ-UBND Ban hành Quy định về hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: qdqp20.doc Dung lượng: 91 Kb [ Tải về 9 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Số 20/2012/QĐ-UBND Ban hành Quy định về hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam