Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Văn bản UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 19 /2012/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 02/07/2012
Người ký: Chủ tịch Lê Phước Thanh
Ngày hiệu lực: 12/07/2012
Số 19/2012/QĐ-UBND Quy định nội dung chi và mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí địa phương
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: qdqp19.doc Dung lượng: 112.5 Kb [ Tải về 29 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Số 19/2012/QĐ-UBND Quy định nội dung chi và mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí địa phương