Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Văn bản UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 11/2012/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 14/06/2012
Người ký: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang
Ngày hiệu lực: 23/06/2012
Số 11/2012/QĐ-UBND Sửa đổi Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND ngày 01/4/2009 của UBND tỉnh
Còn liệu lực
Tập tin không tồn tại

Nội dung trích yếu :
Sửa đổi Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND
ngày 01/4/2009 của UBND tỉnh