Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Văn bản UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 2649/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 30/07/2015
Người ký: Đinh Văn Thu
Ngày hiệu lực: 30/07/2015
Quyết định số 2649/QĐ-UBND ngày 30/7/2015 triển khai thực hiện Nghị quyết số 158/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 14.
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: 2649.QD-UBND_2015-07-31_1.PDF Dung lượng: 224.89 Kb [ Tải về 16 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Quyết định số 2649/QĐ-UBND ngày 30/7/2015 triển khai thực hiện Nghị quyết số 158/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 14.