Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Văn bản UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 2644/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 29/07/2015
Người ký: Đinh Văn Thu
Ngày hiệu lực: 29/07/2015
Quyết định số 2644/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 triển khai thực hiện Nghị quyết số 169/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 14
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: 2644.QD-UBND_2015-07-30_1.PDF Dung lượng: 266.65 Kb [ Tải về 26 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Quyết định số 2644/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 triển khai thực hiện Nghị quyết số 169/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 14.