Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Văn bản UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 2376/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 07/07/2015
Người ký: Đinh Văn Thu
Ngày hiệu lực: 07/07/2015
Quyết định số 2376/QĐ-UBND ngày 07/7/2015 bãi bỏ Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND ngày 25/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: 2376.QD-UBND_2015-07-08_1.PDF Dung lượng: 206.56 Kb [ Tải về 3 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Quyết định số 2376/QĐ-UBND ngày 07/7/2015 bãi bỏ Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND ngày 25/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam