Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Văn bản UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 46/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 24/12/2014
Người ký: Lê Phước Thanh
Ngày hiệu lực: 07/01/2015
Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 124/NQ-HĐND
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: 46.2014.QD-UBND_2014-12-26_1.PDF Dung lượng: 1.02 Mb [ Tải về 30 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Ban hành một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 124/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh