Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Văn bản UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 3910/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 11/12/2014
Người ký: Lê Phước Thanh
Ngày hiệu lực: 11/12/2014
Quyết định số 3910/QĐ-UBND ngày 11/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành một số chủ trương, biện pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách
Còn liệu lực

Nội dung trích yếu :
Ban hành một số chủ trương, biện pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015