Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Văn bản UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 3812/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 02/12/2014
Người ký: Lê Phước Thanh
Ngày hiệu lực: 02/12/2014
Quyết định số 3812/QĐ-UBND ngày 02/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung tại Quyết định số 2361/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: 3812.QD-UBND_2014-12-03_1.PDF Dung lượng: 471.37 Kb [ Tải về 14 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung tại Quyết định số 2361/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quy định việc đánh giá và xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 1122 lượt ]Quay lại