Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Văn bản UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 31/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 20/10/2014
Người ký: Lê Phước Thanh
Ngày hiệu lực: 03/11/2014
Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: qdqp31.doc Dung lượng: 105 Kb [ Tải về 58 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam