Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Văn bản UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 24/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 06/10/2014
Người ký: Lê Phước Thanh
Ngày hiệu lực: 18/10/2014
Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 06/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch miền núi và hải đảo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: qdqp24.doc Dung lượng: 144.5 Kb [ Tải về 18 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch miền núi và hải đảo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020