Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Văn bản UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 3117/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 09/10/2014
Người ký: Đinh Văn Thu
Ngày hiệu lực: 09/10/2014
Quyết định số 3117/QĐ-UBND ngày 09/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Còn liệu lực
Tập tin không tồn tại

Nội dung trích yếu :
Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam