Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Văn bản UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: số 33/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 20/10/2014
Người ký: Lê Phước Thanh
Ngày hiệu lực: 20/10/2014
Số 33/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 6, Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 24/5/2013 của UBND tỉnh
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: qdqp33.doc Dung lượng: 50.5 Kb [ Tải về 52 lượt ]

Nội dung trích yếu :
ban hành Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 6, Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 24/5/2013 của UBND tỉnh về quy định thực hiện cơ chế hỗ trợ, khuyến khích phát triển một số cây trồng, gắn với kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2013-2016