Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Văn bản UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 08/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 16/05/2013
Người ký: Chủ tịch Lê Phước Thanh
Ngày hiệu lực: 26/05/2013
Số 08/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở, Ban, ngành, Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố của tỉnh Quảng Nam
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: 08.2013-QD.UBND.pdf Dung lượng: 147.19 Kb [ Tải về 40 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở, Ban, ngành, Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố của tỉnh Quảng Nam