Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Báo cáo
Cơ quan ban hành: Văn bản UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 42 /BC-UBND
Ngày ban hành: 02/04/2013
Người ký: Phó chủ tịch Đinh Văn Thu
Ngày hiệu lực: 02/04/2013
Số: 42 /BC-UBND
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: bc42-UBND.rar Dung lượng: 47.35 Kb [ Tải về 9 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Kết quả rà soát, lập Danh mục, biện pháp xử lý các cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành theo Quyết định số 105/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực