Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Văn bản UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 1623 /QĐ-UBND
Ngày ban hành: 21/05/2013
Người ký: Phó chủ tịch Nguyễn Ngọc Quang
Ngày hiệu lực: 21/05/2013
Số 1623 /QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” giai đoạn 2013 - 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: qd1623.doc Dung lượng: 185.5 Kb [ Tải về 11 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” giai đoạn 2013 - 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam