Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Văn bản UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 2872/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 06/09/2012
Người ký: Phó Chủ tịch Trần Minh Cả
Ngày hiệu lực: 06/09/2012
Số 2872/QĐ-UBND về phê duyệt Chương trình hành động thực hiện chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2012-2020 và tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: qd2872.doc Dung lượng: 103.5 Kb [ Tải về 9 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Số 2872/QĐ-UBND về phê duyệt Chương trình hành động thực hiện chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2012-2020 và tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam