Get Adobe Flash player

Văn bản

       Tên văn bảnNgày ban hànhXem / Tải về
Năm 2008 (1 văn bản)
  Tháng 4 (1 văn bản)
    Số 12/2008/QĐ-UBND Ban hành Quy trình tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 12/2008/QĐ-UBND ; Người ký: Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hải
Đã xem: 1742 lượt / Tải về: 39 lượt
21/04/2008
Năm 2009 (1 văn bản)
  Tháng 4 (1 văn bản)
    Số 07/2009/QĐ-UBND Quy định thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 07/2009/QĐ-UBND ; Người ký: Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Ánh
Đã xem: 1498 lượt / Tải về: 0 lượt
01/04/2009
Năm 2010 (1 văn bản)
  Tháng 9 (1 văn bản)
    Số 23/2010/QĐ-UBND Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 23/2010/QĐ-UBND ; Người ký: Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Ánh
Đã xem: 6444 lượt / Tải về: 1096 lượt
30/09/2010
Năm 2011 (4 văn bản)
  Tháng 4 (1 văn bản)
    Số 12/CT-UBND Về tăng cường các biện pháp nhằm lập lại trật tự, kỷ cương trong lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh
Số/Ký hiệu: 12/CT-UBND ; Người ký: Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh
Đã xem: 1531 lượt / Tải về: 6 lượt
15/04/2011
  Tháng 7 (3 văn bản)
    số 19/2011/QĐ-UBND Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục hành chính thi hành Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 19/2011/QĐ-UBND ; Người ký: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang
Đã xem: 1810 lượt / Tải về: 20 lượt
25/07/2011
    Số 21/2011/QĐ-UBND Ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 21/2011/QĐ-UBND ; Người ký: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang
Đã xem: 2762 lượt / Tải về: 148 lượt
29/07/2011
    Số 16 /2011/QĐ-UBND Ban hành Giải thưởng Phạm Phú Thứ về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 16 /2011/QĐ-UBND ; Người ký: Chủ tịch Lê Phước Thanh
Đã xem: 1399 lượt / Tải về: 3 lượt
04/07/2011
Năm 2012 (22 văn bản)
  Tháng 5 (2 văn bản)
    QĐ số 09/2012/QĐ-UBND Ban hành Quy định chính sách nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ thôi việc đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 09/2012/QĐ-UBND ; Người ký: Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh
Đã xem: 3097 lượt / Tải về: 128 lượt
29/05/2012
    Số 10/2012/QĐ-UBND Ban hành Quy định về chức danh, mức phụ cấp, chế độ, chính sách, mức khoán kinh phí chi trả phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, tổ dân phố
Số/Ký hiệu: 10/2012/QĐ-UBND ; Người ký: Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh
Đã xem: 4010 lượt / Tải về: 400 lượt
29/05/2012
  Tháng 6 (10 văn bản)
    Số 11/2012/QĐ-UBND Sửa đổi Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND ngày 01/4/2009 của UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 11/2012/QĐ-UBND ; Người ký: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang
Đã xem: 1734 lượt / Tải về: 0 lượt
14/06/2012
    Số 18 /2012/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Quy định hệ số trượt giá đối với đơn giá bồi thường là: nhà cửa, vật kiến trúc và các tài sản khác quy định tại Phụ lục số 01 kèm theo Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND
Số/Ký hiệu: 18 /2012/QĐ-UBND ; Người ký: Chủ tịch Lê Phước Thanh
Đã xem: 2176 lượt / Tải về: 50 lượt
28/06/2012
    Số 15 /2012/QĐ-UBND Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 15 /2012/QĐ-UBND ; Người ký: Chủ tịch Lê Phước Thanh
Đã xem: 2031 lượt / Tải về: 33 lượt
27/06/2012
    Số 16 /2012/QĐ-UBND Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch, lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 16 /2012/QĐ-UBND ; Người ký: Chủ tịch Lê Phước Thanh
Đã xem: 1840 lượt / Tải về: 11 lượt
27/06/2012
    Số 17 /2012/QĐ-UBND Quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 17 /2012/QĐ-UBND ; Người ký: Chủ tịch Lê Phước Thanh
Đã xem: 1828 lượt / Tải về: 7 lượt
27/06/2012
    Số 2083 /QĐ-UBND Tạm ứng kinh phí cho UBND huyện Đông Giang
Số/Ký hiệu: 2083 /QĐ-UBND ; Người ký: Chủ tịch Lê Phước Thanh
Đã xem: 1660 lượt / Tải về: 9 lượt
25/06/2012
    Số 2018 /QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm trang phục cho lực lượng Công an xã năm 2012.
Số/Ký hiệu: 2018 /QĐ-UBND ; Người ký: Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Quang
Đã xem: 1479 lượt / Tải về: 4 lượt
21/06/2012
    Số 1973 /QĐ-UBND Thu hồi đất, cho Viễn thông Quảng Nam thuê đất để làm trụ sở kinh doanh tại thị trấn Prao, huyện Đông Giang
Số/Ký hiệu: 1973 /QĐ-UBND ; Người ký: Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Quang
Đã xem: 1751 lượt / Tải về: 11 lượt
15/06/2012
    Số 1950 /QĐ-UBND Phân bổ kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2012
Số/Ký hiệu: 1950 /QĐ-UBND ; Người ký: Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Quang
Đã xem: 1713 lượt / Tải về: 6 lượt
14/06/2012
    Số 1900 /QĐ-UBND Bổ sung kinh phí chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2012 cho các địa phương, đơn vị (đợt 1)
Số/Ký hiệu: 1900 /QĐ-UBND ; Người ký: Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Quang
Đã xem: 1698 lượt / Tải về: 17 lượt
12/06/2012
  Tháng 7 (5 văn bản)
    Số 19/2012/QĐ-UBND Quy định nội dung chi và mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí địa phương
Số/Ký hiệu: 19 /2012/QĐ-UBND ; Người ký: Chủ tịch Lê Phước Thanh
Đã xem: 1972 lượt / Tải về: 29 lượt
02/07/2012
    Số 20/2012/QĐ-UBND Ban hành Quy định về hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 20/2012/QĐ-UBND ; Người ký: Phó chủ tịch Trần Minh Cả
Đã xem: 1890 lượt / Tải về: 9 lượt
03/07/2012
    Số 21 /2012/QĐ-UBND Ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để thu tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với diện tích đất ở đang sử dụng vượt hạn mức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 21 /2012/QĐ-UBND ; Người ký: Chủ tịch Lê Phước Thanh
Đã xem: 2027 lượt / Tải về: 34 lượt
03/07/2012
    Số 2195 /QĐ-UBND Phê duyệt Đề án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2012-2020”
Số/Ký hiệu: 2195 /QĐ-UBND ; Người ký: Phó Chủ tịch Trần Minh Cả
Đã xem: 2168 lượt / Tải về: 29 lượt
04/07/2012
    Số 2229/QĐ-UBND Ban hành Quy định về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa
Số/Ký hiệu: 2229/QĐ-UBND ; Người ký: Chủ tịch Lê Phước Thanh
Đã xem: 1581 lượt / Tải về: 31 lượt
09/07/2012
  Tháng 8 (3 văn bản)
    Số 23/2012/QĐ-UBND Ban hành quy định về quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 23/2012/QĐ-UBND ; Người ký: Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Quang
Đã xem: 1751 lượt / Tải về: 6 lượt
20/08/2012
    Số 24/2012/QĐ-UBND Ban hành quy định đánh giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 24/2012/QĐ-UBND ; Người ký: Phó Chủ tịch Trần Minh Cả
Đã xem: 2343 lượt / Tải về: 51 lượt
22/08/2012
    Về việc đăng tải Công văn số 17/BXD-HTKT về việc bàn giao hồ sơ Quy hoạch tổng thể hệ thống xử lý chất thải rắn y tế nguy hai đến năm 2025
Số/Ký hiệu: 3003/UBND-KTN ; Người ký: Phó Chánh văn phòng Trương Công Trân
Đã xem: 1855 lượt / Tải về: 18 lượt
15/08/2012
  Tháng 9 (1 văn bản)
    Số 2872/QĐ-UBND về phê duyệt Chương trình hành động thực hiện chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2012-2020 và tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 2872/QĐ-UBND ; Người ký: Phó Chủ tịch Trần Minh Cả
Đã xem: 1867 lượt / Tải về: 9 lượt
06/09/2012
  Tháng 12 (1 văn bản)
    Số 4355/QĐ-UBND Phê duyệt Đề cương kỹ thuật và dự toán kinh phí lập Đề án chi trả dịch vụ môi trường rừng lưu vực thủy điện A Vương - Za Hưng
Số/Ký hiệu: 4355/QĐ-UBND ; Người ký: Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Quang
Đã xem: 1942 lượt / Tải về: 20 lượt
25/12/2012
Năm 2013 (8 văn bản)
  Tháng 1 (1 văn bản)
    Số 01/CT-UBND Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh
Số/Ký hiệu: 01/CT-UBND ; Người ký: Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh
Đã xem: 1658 lượt / Tải về: 3 lượt
01/01/2013
  Tháng 4 (1 văn bản)
    Số: 42 /BC-UBND
Số/Ký hiệu: 42 /BC-UBND ; Người ký: Phó chủ tịch Đinh Văn Thu
Đã xem: 1824 lượt / Tải về: 9 lượt
02/04/2013
  Tháng 5 (5 văn bản)
    Số 1623 /QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” giai đoạn 2013 - 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1623 /QĐ-UBND ; Người ký: Phó chủ tịch Nguyễn Ngọc Quang
Đã xem: 1727 lượt / Tải về: 11 lượt
21/05/2013
    Số 1735/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch Chương trình hành động của tỉnh Quảng Nam nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2030
Số/Ký hiệu: 1735/QĐ-UBND ; Người ký: Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Quang
Đã xem: 2632 lượt / Tải về: 63 lượt
31/05/2013
    Số 1720/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án kiện toàn bộ máy giúp việc Ban Chỉ đạo các cấp của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1720/QĐ-UBND ; Người ký: Phó chủ tịch Nguyễn Ngọc Quang
Đã xem: 2471 lượt / Tải về: 236 lượt
30/05/2013
    Số 1343/QĐ-UBND Phê duyệt Báo cáo thực trạng môi trường tại các Bệnh viện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1343/QĐ-UBND ; Người ký: Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Quang
Đã xem: 1444 lượt / Tải về: 8 lượt
04/05/2013
    Số 08/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở, Ban, ngành, Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố của tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 08/2013/QĐ-UBND ; Người ký: Chủ tịch Lê Phước Thanh
Đã xem: 1582 lượt / Tải về: 40 lượt
16/05/2013
  Tháng 12 (1 văn bản)
    Số 3910/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2013-2017
Số/Ký hiệu: 3910/QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Đã xem: 1863 lượt / Tải về: 83 lượt
12/12/2013
Năm 2014 (22 văn bản)
  Tháng 1 (1 văn bản)
    Số 231/QĐ-UBND ngày 20/01/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành thiết kế mẫu các công trình Điểm tập kết, Trạm trung chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh theo cơ chế đầu tư đặc thù tron
Số/Ký hiệu: 231/QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Đã xem: 2134 lượt / Tải về: 115 lượt
20/01/2014
  Tháng 5 (1 văn bản)
    Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 09/5/2014 của Uỷ ban nhân tỉnh Quảng Namvề việc ban hành Quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 11/2014/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 1979 lượt / Tải về: 65 lượt
09/05/2014
  Tháng 8 (1 văn bản)
    Quyết định số 2361/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Số/Ký hiệu: 2361/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 5017 lượt / Tải về: 641 lượt
01/08/2014
  Tháng 10 (9 văn bản)
    Số 33/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 6, Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 24/5/2013 của UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: số 33/2014/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 1840 lượt / Tải về: 52 lượt
20/10/2014
    Số 26/2014/QĐ-UBND ngày 08/10/2014
Số/Ký hiệu: 26/2014/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 1001 lượt / Tải về: 4 lượt
09/10/2014
    Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Quy chế Quản lý khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 28/2014/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 1516 lượt / Tải về: 12 lượt
20/10/2014
    Quyết định số 3117/QĐ-UBND ngày 09/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 3117/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 1396 lượt / Tải về: 0 lượt
09/10/2014
    Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 06/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch miền núi và hải đảo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020
Số/Ký hiệu: 24/2014/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 1142 lượt / Tải về: 18 lượt
06/10/2014
    Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 31/2014/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 1763 lượt / Tải về: 58 lượt
20/10/2014
    Quyết định số 3220/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam quy định tạm thời trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 3220/QĐ-UBND ; Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
Đã xem: 1291 lượt / Tải về: 22 lượt
20/10/2014
    Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 09/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 27/2014/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 1445 lượt / Tải về: 23 lượt
09/10/2014
    Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam quy định lập dự toán kiên cố hóa kênh mương loại III trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 30/2014/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 2564 lượt / Tải về: 231 lượt
20/10/2014
  Tháng 12 (10 văn bản)
    Quyết định số 3812/QĐ-UBND ngày 02/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung tại Quyết định số 2361/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 3812/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 1433 lượt / Tải về: 14 lượt
02/12/2014
    Quyết định số 4001/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới
Số/Ký hiệu: 4001/QĐ-UBND ; Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
Đã xem: 2443 lượt / Tải về: 127 lượt
17/12/2014
    Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 04/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về ban hành Quy định nội dung ưu đãi, hỗ trợ nhằm khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản,
Số/Ký hiệu: 41/2014/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 1109 lượt / Tải về: 11 lượt
04/12/2014
    Quyết định số 3909/QĐ-UBND ngày 11/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015
Số/Ký hiệu: 3909/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 3246 lượt / Tải về: 359 lượt
11/12/2014
    Quyết định số 3910/QĐ-UBND ngày 11/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành một số chủ trương, biện pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách
Số/Ký hiệu: 3910/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 3232 lượt / Tải về: 571 lượt
11/12/2014
    Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh giống và chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Quảng
Số/Ký hiệu: 47/2014/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 2075 lượt / Tải về: 90 lượt
25/12/2014
    Quyết định số 4168/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả quản lý khai thác công trình thủy lợi hiện có” trên địa
Số/Ký hiệu: 4168/QĐ-UBND ; Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
Đã xem: 1260 lượt / Tải về: 10 lượt
27/12/2014
    Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 124/NQ-HĐND
Số/Ký hiệu: 46/2014/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 1283 lượt / Tải về: 31 lượt
24/12/2014
    Số 4266/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Nam Phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Số/Ký hiệu: 4266/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 1434 lượt / Tải về: 34 lượt
31/12/2014
    Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 43/2014/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 2193 lượt / Tải về: 219 lượt
22/12/2014
Năm 2015 (11 văn bản)
  Tháng 4 (5 văn bản)
    Quyết định số 1270/QĐ-UBND ngày 13/4/2015 về việc công bố số liệu Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Nam 2014
Số/Ký hiệu: 1270/QĐ-UBND ; Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
Đã xem: 995 lượt / Tải về: 10 lượt
13/04/2015
    Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 về việc quy định thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 07/2015/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 1272 lượt / Tải về: 11 lượt
27/04/2015
    Quyết định số 1522/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 ban hành giá tối thiểu đơn giá xây dựng nhà, công trình để tính thu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Số/Ký hiệu: 1522/QĐ-UBND ; Người ký: Trần Đình Tùng
Đã xem: 1892 lượt / Tải về: 72 lượt
27/04/2015
    Quyết định số 1469/QĐ-UBND ngày 24/4/2015 của UBND tỉnh về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành ...
Số/Ký hiệu: 1469/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 1046 lượt / Tải về: 3 lượt
24/04/2015
    Công văn số 1727/UBND-KTTH ngày 25/4/2015 giá đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được công nhận là đất ở để áp dụng bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đối với các hộ gia đình...
Số/Ký hiệu: 1727/UBND-KTTH ; Người ký: Trần Đình Tùng
Đã xem: 1441 lượt / Tải về: 61 lượt
25/04/2015
  Tháng 5 (2 văn bản)
    Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 11/5/2015 của UBND tỉnh về việc sửa đổi một số giá khoáng sản không kim loại
Số/Ký hiệu: 10/2015/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 1199 lượt / Tải về: 5 lượt
11/05/2015
    Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 06/5/2015 của UBND tỉnh về việc Quy định về tổ chức đào tạo, sát hạch để cấp giấy phép lái xe mô tô hai bánh hạng A1..
Số/Ký hiệu: 08/2015/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 1078 lượt / Tải về: 5 lượt
06/05/2015
  Tháng 7 (3 văn bản)
    Quyết định số 2376/QĐ-UBND ngày 07/7/2015 bãi bỏ Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND ngày 25/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 2376/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 944 lượt / Tải về: 3 lượt
07/07/2015
    Quyết định số 2644/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 triển khai thực hiện Nghị quyết số 169/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 14
Số/Ký hiệu: 2644/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 1189 lượt / Tải về: 26 lượt
29/07/2015
    Quyết định số 2649/QĐ-UBND ngày 30/7/2015 triển khai thực hiện Nghị quyết số 158/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 14.
Số/Ký hiệu: 2649/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 1411 lượt / Tải về: 16 lượt
30/07/2015
  Tháng 8 (1 văn bản)
    Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 2762/QĐ-UBND về việc ban hành quy định việc đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: Số 2762/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Trí Thanh
Đã xem: 2388 lượt / Tải về: 183 lượt
07/08/2015