Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Cơ quan ban hành: Liên bộ
Số/Ký hiệu: 01/2015/TTLT-BNV-BTC
Ngày ban hành: 14/04/2015
Người ký: Trần Anh Tuấn, Trương Chí Trung
Ngày hiệu lực: 30/05/2015
Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 hướng dẫn một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giảm biên chế
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: VanBanGoc_01.2015.BNV.BTC.pdf Dung lượng: 5.81 Mb [ Tải về 13 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Hướng dẫn một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giảm biên chế.