Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Cơ quan ban hành: Liên bộ
Số/Ký hiệu: 35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC
Ngày ban hành: 19/09/2013
Người ký: Nguyễn Thị Minh, Nguyễn Duy Thắng,Nguyễn Minh Hiển
Ngày hiệu lực: 03/11/2013
Số 35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện Khoản 1 và Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/02/2013 của Chính phủ
Còn liệu lực

Nội dung trích yếu :
Về hướng dẫn thực hiện Khoản 1 và Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/02/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 1286 lượt ]Quay lại