Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Cơ quan ban hành: Liên bộ
Số/Ký hiệu: 80/2013/TTLT-BTC-BNN
Ngày ban hành: 14/06/2013
Người ký: Thứ trưởng: Nguyễn Thị Minh, Hà Công Tuấn
Ngày hiệu lực: 20/07/2013
Số 80/2013/TTLT-BTC-BNN Về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện bảo vệ và phát triển rừng
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: 80_2013_TTLT-BTC-BNN_13220451.pdf Dung lượng: 152.02 Kb [ Tải về 16 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện bảo vệ và phát triển rừng