Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Cơ quan ban hành: Liên bộ
Số/Ký hiệu: 06/2012/TTLT-BTP-BNG
Ngày ban hành: 19/06/2012
Người ký: Thứ trưởng: Nguyễn Thanh Sơn, Đinh Trung Tụng
Ngày hiệu lực: 03/08/2012
Số 06/2012/TTLT-BTP-BNG sửa đổi, bổ sung một số quy định Thông tư liên tịch 11/2008/TTLT-BTP-BNG ngày 31/12/2008 của Bộ: Tư Pháp, Ngoại giao hướng dẫn thực hiện quy định của Nghị định 158/2005/NĐ-CP
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: 06_2012_TTLT-BTP-BNG.pdf Dung lượng: 176.99 Kb [ Tải về 10 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Số 06/2012/TTLT-BTP-BNG sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch 11/2008/TTLT-BTP-BNG ngày 31/12/2008 của Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện quy định của Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch các Cơ quan đại diện Ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài