Get Adobe Flash player

Văn bản

       Tên văn bảnNgày ban hànhXem / Tải về
Năm 2005 (1 văn bản)
  Tháng 5 (1 văn bản)
    Số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP hướng dẫn về thể thức và trình bày văn bản
Số/Ký hiệu: 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ; Người ký: Thứ trưởng BNV Đặng Quốc Tiến, PCN VPCP Ng.V. Lâm.
Đã xem: 1527 lượt / Tải về: 44 lượt
06/05/2005
Năm 2012 (16 văn bản)
  Tháng 5 (3 văn bản)
    Số 01/2012/TTLT-BNV-BTC. Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01/5/2012 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, đơn vị sự nghiệp.
Số/Ký hiệu: 01/2012/TTLT-BNV-BTC. ; Người ký: Bộ trưởng:BTC Vương Đình Huệ, BNV Nguyễn Thái Bình
Đã xem: 2066 lượt / Tải về: 13 lượt
16/05/2012
    Số 02/2012/TTLT-BNV-BTC. Hướng dẫn thực hiện trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/5/2012 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ, Quyết định 111/QĐ-HĐBT
Số/Ký hiệu: 02/2012/TTLT-BNV-BTC. ; Người ký: Bộ trưởng:BTC Vương Đình Huệ, BNV Nguyễn Thái Bình
Đã xem: 1646 lượt / Tải về: 1 lượt
16/05/2012
    Số 79/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH Quy định nội dung và mức chi hoạt động Hội giảng giáo viên dạy nghề và Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm.
Số/Ký hiệu: 79/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ; Người ký: Thứ trưởng: Nguyễn Ngọc Phi, Nguyễn Thị Minh
Đã xem: 2501 lượt / Tải về: 118 lượt
21/05/2012
  Tháng 6 (3 văn bản)
    Số 06/2012/TTLT-BTP-BNG sửa đổi, bổ sung một số quy định Thông tư liên tịch 11/2008/TTLT-BTP-BNG ngày 31/12/2008 của Bộ: Tư Pháp, Ngoại giao hướng dẫn thực hiện quy định của Nghị định 158/2005/NĐ-CP
Số/Ký hiệu: 06/2012/TTLT-BTP-BNG ; Người ký: Thứ trưởng: Nguyễn Thanh Sơn, Đinh Trung Tụng
Đã xem: 1676 lượt / Tải về: 10 lượt
19/06/2012
    Số 98/TTLT-BTC-BGDĐT về Hướng dẫn nội dung và mức chi thực hiện Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án
Số/Ký hiệu: 98/TTLT-BTC-BGDĐT ; Người ký: Thứ trưởng: Nguyễn Vinh Hiển, Nguyễn Thị Minh
Đã xem: 1463 lượt / Tải về: 2 lượt
18/06/2012
    Số 106/TTLT-BTC-NHNN hướng dẫn việc phát hành tín phiếu kho bạc qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Số/Ký hiệu: 106/TTLT-BTC-NHNN ; Người ký: Thứ trưởng Trần Xuân Hà, Phó Thống đốc Nguyển Đồng
Đã xem: 1609 lượt / Tải về: 20 lượt
28/06/2012
  Tháng 7 (1 văn bản)
    Số 115/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011-20
Số/Ký hiệu: 115/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ; Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm, Nguyễn Thị Minh
Đã xem: 1980 lượt / Tải về: 37 lượt
18/07/2012
  Tháng 8 (2 văn bản)
    Số 128/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH về sửa đổi bổ sung Thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH
Số/Ký hiệu: 128/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ; Người ký: Thứ trưởng: Nguyễn Thị Minh, Nguyễn Ngọc Phi
Đã xem: 1511 lượt / Tải về: 10 lượt
09/08/2012
    Số 99/2012/TTLT-BQP-BTC về việc trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu...
Số/Ký hiệu: 99/2012/TTLT-BQP-BTC ; Người ký: Thứ trưởng: BTC Nguyễn Công Nghiệp, BQP Thượng tướ
Đã xem: 1376 lượt / Tải về: 1 lượt
28/08/2012
  Tháng 9 (2 văn bản)
    Số 37/2012/TTLT-BGTVT-BCA hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 60/2011/NĐ-CP ngày 20/7/2011 của Chính phủ
Số/Ký hiệu: 37/2012/TTLT-BGTVT-BCA ; Người ký: Bộ trưởng: BGTVT Đinh La Thăng, BCA Thượng tướng T
Đã xem: 1679 lượt / Tải về: 11 lượt
17/09/2012
    Số 11/2012/TTLT-BCA-BYT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang công tác trong Công an nhân dân
Số/Ký hiệu: Số 11/2012/TTLT-BCA-BYT-BTC ; Người ký: T.trưởng: Ng.C.Nghiệp, Ng.T.Xuyên, T.tướng B.Q.Bền
Đã xem: 1562 lượt / Tải về: 17 lượt
12/09/2012
  Tháng 10 (2 văn bản)
    Số 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT Hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước khi Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg có hiệu lực
Số/Ký hiệu: Số 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT ; Người ký: Thứ trưởng BCT Nguyễn Văn Trung và Thứ trưởng BKHĐ
Đã xem: 1429 lượt / Tải về: 4 lượt
10/10/2012
    Số 163/2012/TTLT-BTC-BYT về quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình MTQG phòng, chống HIV/AIDS
Số/Ký hiệu: 163/2012/TTLT-BTC-BYT ; Người ký: Thứ trưởng:BTC Ng.Thị Minh, BYT Ng.Thanh Long
Đã xem: 2335 lượt / Tải về: 57 lượt
08/10/2012
  Tháng 11 (1 văn bản)
    Số 209/2012/TTLT-BTC-BTP Hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan, tổ chức trợ giúp pháp lý nhà nước
Số/Ký hiệu: 209/2012/TTLT-BTC-BTP ; Người ký: Thứ trưởng BTP Ng. Thuý Hiền, BTC Ng.T. Minh
Đã xem: 1704 lượt / Tải về: 43 lượt
30/11/2012
  Tháng 12 (2 văn bản)
    Số 02/2012/TTLT-UBDT-BTTTT-BVHTTDL về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2472/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo,tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi
Số/Ký hiệu: 02/2012/TTLT-UBDT-BTTTT-BVHTTDL ; Người ký: Thứ trưởng: UBDT Hoàng.X.Lương, VHTTDL Hồ.A.Tuấn,
Đã xem: 2175 lượt / Tải về: 121 lượt
13/12/2012
    Số 66/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHCN về hướng dẫn thực hiện một số điều Quyết định số 846/QĐ-TTG ngày 02/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 66/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHCN ; Người ký: Thứ trưởng: BKHCN Chu Ngọc Anh, BTC Ng.T.Minh
Đã xem: 1350 lượt / Tải về: 7 lượt
28/12/2012
Năm 2013 (13 văn bản)
  Tháng 1 (1 văn bản)
    Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước chi cho Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015
Số/Ký hiệu: 04/2013/TTLT-BNN&PTNT-BTC-BKHĐT ; Người ký: T.t. Bộ:KH&ĐT Đ.Q.Thu,BTC N.T.Minh,NNPTN H.V.Thắng
Đã xem: 1250 lượt / Tải về: 2 lượt
16/01/2013
  Tháng 2 (1 văn bản)
    Số 07/2013/TTLT/BTP-BCA-BTC hướng dẫn trình tự, thủ tục thu, nộp, quản lý tiền, giấy tờ của người phải thi hành án dân sự và trả tiền, giấy tờ cho người được thi hành án dân sự là phạm nhân
Số/Ký hiệu: 07/2013/TTLT/BTP-BCA-BTC ; Người ký: Thứ trưởng: Ng. Công Nghiệp, Ng. Đức Chinh
Đã xem: 1461 lượt / Tải về: 27 lượt
06/02/2013
  Tháng 4 (4 văn bản)
    Số 01/2013/TTLT-BNV-BQP hướng dẫn việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn
Số/Ký hiệu: 01/2013/TTLT-BNV-BQP ; Người ký: Thứ trưởng:Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Nguyễn Tiến Dĩnh
Đã xem: 1594 lượt / Tải về: 27 lượt
10/04/2013
    Số 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012 - 2015.
Số/Ký hiệu: 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ; Người ký: Thứ trưởng:Nguyễn Vinh Hiển, Nguyễn Thị Minh
Đã xem: 1365 lượt / Tải về: 4 lượt
10/04/2013
    Số 51/2013/TTLT/BTC-BVHTTDL về quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2012-2015
Số/Ký hiệu: 51/2013/TTLT/BTC-BVHTTDL ; Người ký: Huỳnh Vĩnh Ái, Nguyễn Thị Minh
Đã xem: 1233 lượt / Tải về: 5 lượt
26/04/2013
    Số 48/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH về quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020
Số/Ký hiệu: 48/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH ; Người ký: Nguyễn Trọng Đàm, Nguyễn Thị Minh
Đã xem: 1226 lượt / Tải về: 4 lượt
26/04/2013
  Tháng 5 (2 văn bản)
    Số 27/2013/TTLT-BNNPTNT-BYT-BGDĐT về hướng dẫn phân công, phối hợp giữa ba ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh m
Số/Ký hiệu: 27/2013/TTLT-BNNPTNT-BYT-BGDĐT ; Người ký: Thứ trưởng: Trần Quang Quý, Nguyễn Thanh Long, Hoà
Đã xem: 1610 lượt / Tải về: 50 lượt
31/05/2013
    Số 68/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH về quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Dự án 3 và Dự án 4 của Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015
Số/Ký hiệu: 68/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH ; Người ký: Nguyễn Trọng Đàm, Nguyễn Thị Minh
Đã xem: 1133 lượt / Tải về: 1 lượt
31/05/2013
  Tháng 6 (1 văn bản)
    Số 80/2013/TTLT-BTC-BNN Về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện bảo vệ và phát triển rừng
Số/Ký hiệu: 80/2013/TTLT-BTC-BNN ; Người ký: Thứ trưởng: Nguyễn Thị Minh, Hà Công Tuấn
Đã xem: 1669 lượt / Tải về: 16 lượt
14/06/2013
  Tháng 8 (2 văn bản)
    Số 119/2013/TTLT-BTC-BNV về việc quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hoạt động thường xuyên của các tổ chức thanh niên xung phong từ ngân sách nhà nước
Số/Ký hiệu: 119/2013/TTLT-BTC-BNV ; Người ký: Nguyễn Tiến Dĩnh, Nguyễn Thị Minh
Đã xem: 1419 lượt / Tải về: 2 lượt
26/08/2013
    Số 113/2013/TTLT-BTC-BYT về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế giai đoạn 2012-2015
Số/Ký hiệu: 113/2013/TTLT-BTC-BYT ; Người ký: Nguyễn Thị Xuyên, Nguyễn Thị Minh
Đã xem: 1288 lượt / Tải về: 5 lượt
15/08/2013
  Tháng 9 (1 văn bản)
    Số 35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện Khoản 1 và Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/02/2013 của Chính phủ
Số/Ký hiệu: 35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ; Người ký: Nguyễn Thị Minh, Nguyễn Duy Thắng,Nguyễn Minh Hiển
Đã xem: 1425 lượt / Tải về: 10 lượt
19/09/2013
  Tháng 11 (1 văn bản)
    Số 163/2013/TTLT-BTC-BNV Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán...
Số/Ký hiệu: 163/2013/TTLT-BTC-BNV ; Người ký: Trần Anh Tuấn, Trần Xuân Hòa
Đã xem: 1222 lượt / Tải về: 7 lượt
15/11/2013
Năm 2014 (5 văn bản)
  Tháng 8 (2 văn bản)
    Thông tư liên tịch số 125/2014/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 27/8/2014 của liên Bộ: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nội dung, mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục
Số/Ký hiệu: 125/2014/TTLT-BTC-BGDĐT ; Người ký: Nguyễn Văn Hiển, Trương Chí Trung
Đã xem: 4638 lượt / Tải về: 1120 lượt
27/08/2014
    Thông tư Liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 của Liên Bộ:Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộ
Số/Ký hiệu: 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ; Người ký: Trần Anh Tuấn, Nguyễn Mạnh Hiển
Đã xem: 1553 lượt / Tải về: 81 lượt
28/08/2014
  Tháng 10 (1 văn bản)
    Liên Bộ: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư Liên tịch số 37/2014/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT ngày 31/10/2014 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2
Số/Ký hiệu: 37/2014/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT ; Người ký: Hoàng Văn Thắng, Trần Văn Hiếu, Nguyễn Văn Hiếu
Đã xem: 925 lượt / Tải về: 5 lượt
31/10/2014
  Tháng 12 (2 văn bản)
    Liên Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính ban hành Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT/BGTVT-BTC ngày 10/12/2014 Quy định về chi phí thẩm tra an toàn giao thông đối với công trình đường bộ đang khai thác.
Số/Ký hiệu: 71/2014/TTLT/BGTVT-BTC ; Người ký: Nguyễn Hồng Trường, Trương Chí Trung
Đã xem: 814 lượt / Tải về: 1 lượt
10/12/2014
    Liên Bộ: Tư pháp, Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Số/Ký hiệu: 23/2014/TTLT-BTP-BNV ; Người ký: Trần Anh Tuấn, Nguyễn Thúy Hiền
Đã xem: 778 lượt / Tải về: 1 lượt
22/12/2014
Năm 2015 (14 văn bản)
  Tháng 2 (1 văn bản)
    Liên Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT-BTC-BNNPTNT hướng dẫn về phương pháp điều tra, xác định chi phí sản xuất, tính giá thành sản xuất lú
Số/Ký hiệu: 23/2015/TTLT-BTC-BNNPTNT ; Người ký: Lê Quốc Doanh, Trần Văn Hiếu
Đã xem: 1038 lượt / Tải về: 21 lượt
12/02/2015
  Tháng 3 (1 văn bản)
    Thông tư liên tịch số 01/2015/TT-TTCP-BNV quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng.
Số/Ký hiệu: 01/2015/TT-TTCP-BNV ; Người ký: Trần Thị Hà, Trần Đức Lượng
Đã xem: 996 lượt / Tải về: 10 lượt
16/03/2015
  Tháng 4 (5 văn bản)
    Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 hướng dẫn một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giảm biên chế
Số/Ký hiệu: 01/2015/TTLT-BNV-BTC ; Người ký: Trần Anh Tuấn, Trương Chí Trung
Đã xem: 1054 lượt / Tải về: 13 lượt
14/04/2015
    Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của liên Bộ: Tài chính, Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí ..
Số/Ký hiệu: 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ; Người ký: Trần Quốc Khánh, Trương Chí Trung
Đã xem: 786 lượt / Tải về: 8 lượt
22/04/2015
    Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của liên Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đấ
Số/Ký hiệu: 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ; Người ký: Nguyễn Thúy Hiền, Trần Hồng Hà.
Đã xem: 2140 lượt / Tải về: 276 lượt
04/04/2015
    Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04/4/2015 của liên Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Tài chính về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ...của Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở
Số/Ký hiệu: 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ; Người ký: Nguyễn Hữu Chí, Trần Anh Tuấn, Trần Hồng Hà
Đã xem: 900 lượt / Tải về: 12 lượt
04/04/2015
    Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04/4/2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ... của Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Số/Ký hiệu: 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ; Người ký: Nguyễn Hữu Chí, Trần Anh Tuấn, Trần Hồng Hà
Đã xem: 1362 lượt / Tải về: 93 lượt
04/04/2015
  Tháng 5 (3 văn bản)
    Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT về việc hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
Số/Ký hiệu: 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ; Người ký: Phạm Lê Tuấn, Lê Quý Vương, Đinh Trung Tụng
Đã xem: 885 lượt / Tải về: 12 lượt
15/05/2015
    Thông tư liên tịch số 73/2015/TTLT-BTC-TTCP ngày 12/5/2015 quy định chế độ quản lý, cấp phát trang phục đối với thanh tra viên, cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan thanh tra nhà nước
Số/Ký hiệu: 73/2015/TTLT-BTC-TTCP ; Người ký: Nguyễn Văn Trung, Trần Văn Hiếu
Đã xem: 1399 lượt / Tải về: 64 lượt
12/05/2015
    Thông tư liên tịch số 19/2015/TTLT-BGTVT-BVHTTDL ngày 25/5/2015 hướng dẫn về vận tải khách du lịch bằng xe ô tô và cấp biển hiệu cho xe ô tô khách du lịch
Số/Ký hiệu: 19/2015/TTLT-BGTVT-BVHTTDL ; Người ký: Đinh La Thăng, Hoàng Tuấn Anh
Đã xem: 915 lượt / Tải về: 0 lượt
25/05/2015
  Tháng 6 (1 văn bản)
    Thông tư liên tịch số 90/2015/TTLT-BTC-BKHĐT ngày 15/6/2015 của Liên bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động xúc tiến đầu tư.
Số/Ký hiệu: 90/2015/TTLT-BTC-BKHĐT ; Người ký: Trần Văn Hiếu, Nguyễn Văn Trung
Đã xem: 955 lượt / Tải về: 3 lượt
15/06/2015
  Tháng 8 (2 văn bản)
    Thông tư liên tịch số 42/2015/TTLT-BGTVT-BNV ngày 14/8/2015 của Liên Bộ: Giao thông vận tải, Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về giao th
Số/Ký hiệu: 42/2015/TTLT-BGTVT-BNV ; Người ký: Trần Anh Tuấn, Nguyễn Hồng Trường
Đã xem: 868 lượt / Tải về: 27 lượt
14/08/2015
    Thông tư liên tịch số 117/2015/TTLT-BTC-BYT ngày 11/8/2015 của Liên bộ: Tài chính, Y tế về sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 113/2013/TTLT-BTC-BYT
Số/Ký hiệu: 117/2015/TTLT-BTC-BYT ; Người ký: Nguyễn Thanh Long, Huỳnh Quang Hải
Đã xem: 1009 lượt / Tải về: 50 lượt
11/08/2015
  Tháng 9 (1 văn bản)
    Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 01/9/2015 của Liên bộ: Khoa học và Công nghệ, Tài chính hướng dẫn việc quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệ
Số/Ký hiệu: 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC ; Người ký: Nguyễn Hữu Chí, Trần Quốc Khánh
Đã xem: 753 lượt / Tải về: 1 lượt
01/09/2015