Get Adobe Flash player

Văn bản

       Tên văn bảnNgày ban hànhXem / Tải về
Năm 2010 (2 văn bản)
  Tháng 8 (1 văn bản)
    Quy định về giải thưởng môi trường Việt Nam
Số/Ký hiệu: 13/2010/TT-BTNMT ; Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai
Đã xem: 1205 lượt / Tải về: 11 lượt
27/08/2010
  Tháng 9 (1 văn bản)
    Số 17/2010/TT-BXD HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÀ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ
Số/Ký hiệu: 17/2010/TT-BXD ; Người ký: Thứ trưởng Trần Văn Sơn
Đã xem: 1246 lượt / Tải về: 0 lượt
30/09/2010
Năm 2011 (1 văn bản)
  Tháng 1 (1 văn bản)
    Số 01/2011/TT-BNV. Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.
Số/Ký hiệu: 01/2011/TT-BNV ; Người ký: Bộ trưởng Trần Văn Tuấn
Đã xem: 1780 lượt / Tải về: 44 lượt
19/01/2011
Năm 2012 (98 văn bản)
  Tháng 4 (2 văn bản)
    Số 68/2012/TT-BTC.Quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước; tổ chức chính trị; tổ chức chính trị : xã hội, nghề nghiệp; đơn vị vũ trang nhân
Số/Ký hiệu: 68/2012/TT-BTC ; Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Thị Minh
Đã xem: 1782 lượt / Tải về: 8 lượt
26/04/2012
    Số 23/2012/TT-BCA. Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn về "An toàn về an ninh, trật tự"
Số/Ký hiệu: 23/2012/TT-BCA ; Người ký: Thượng tướng Trần Đại Quang
Đã xem: 2503 lượt / Tải về: 55 lượt
27/04/2012
  Tháng 5 (3 văn bản)
    Số 05/2012/TT-BTP. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ
Số/Ký hiệu: 05/2012/TT-BTP ; Người ký: Thứ trưởng Đinh Trung Tụng
Đã xem: 1774 lượt / Tải về: 2 lượt
23/05/2012
    Số 85/2012/TT-BTC. Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ bảo vệ và phát triển vùng.
Số/Ký hiệu: 85/2012/TT-BTC. ; Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Thị Minh
Đã xem: 1679 lượt / Tải về: 6 lượt
25/05/2012
    Thông tư số 91/2012/TT-BTC về việc Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của các Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
Số/Ký hiệu: 91/2012/TT-BTC ; Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Thị Minh
Đã xem: 1577 lượt / Tải về: 27 lượt
30/05/2012
  Tháng 6 (9 văn bản)
    Số 06/2012/TT-BTNMT Quy định về Định mức kinh tế kỹ thuật xây dựng hệ thống thông tin địa danh Việt Nam và nước ngoài phục vụ công tác lập bản đồ.
Số/Ký hiệu: 06/2012/TT-BTNMT ; Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Văn Đức
Đã xem: 1344 lượt / Tải về: 5 lượt
01/06/2012
    Thông tư 02/2012/TT-BXD Hướng dẫn một số nội dung về bảo trì công trình dân dụng, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị
Số/Ký hiệu: 02/2012/TT-BXD ; Người ký: Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng
Đã xem: 1361 lượt / Tải về: 11 lượt
12/06/2012
    Thông tư số 102/2012/TT-BTC về việc Quy định công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí
Số/Ký hiệu: 102/2012/TT-BTC ; Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Thị Minh
Đã xem: 1600 lượt / Tải về: 59 lượt
21/06/2012
    Số 17/2012/TT-BCT quy định về giá điện và hướng dẫn thực hiện
Số/Ký hiệu: 17/2012/TT-BCT ; Người ký: Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng
Đã xem: 1355 lượt / Tải về: 9 lượt
29/06/2012
    Số 18/TT-BCT quy định giám sát thị trường phát điện cạnh tranh
Số/Ký hiệu: 18/TT-BCT ; Người ký: Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng
Đã xem: 1339 lượt / Tải về: 2 lượt
29/06/2012
    Số 03/2012/TT-BNV hướng dẫn thực hiện Nghị định 66/2011/NĐ-CP ngày 01/8/2011 của Chính phủ
Số/Ký hiệu: 03/2012/TT-BNV ; Người ký: Thứ trưởng Trần Anh Tuấn
Đã xem: 1775 lượt / Tải về: 41 lượt
26/06/2012
    Công văn số 900/BXD-KTXD về việc hướng dẫn điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình
Số/Ký hiệu: 900/BXD-KTXD ; Người ký: Thứ trưởng Trần Văn Sơn
Đã xem: 1322 lượt / Tải về: 41 lượt
01/06/2012
    Số 4723/BKHĐT-TH về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013
Số/Ký hiệu: 4723/BKHĐT-TH ; Người ký: Bộ trưởng Bùi Quang Vinh
Đã xem: 1546 lượt / Tải về: 17 lượt
29/06/2012
    Số 4726/BKHĐT-TH về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư nguồn NSNN 2013-2015 và năm 2013, kế hoạch đầu tư nguồn TPCP năm 2013
Số/Ký hiệu: 4726/BKHĐT-TH ; Người ký: Bộ trưởng Bùi Quang Vinh
Đã xem: 1313 lượt / Tải về: 27 lượt
29/06/2012
  Tháng 7 (10 văn bản)
    Số 601/QĐ-BNV về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức 2011-2012 theo nguyên tắc cạnh tranh
Số/Ký hiệu: 601/QĐ-BNV ; Người ký: Thứ trưởng Trần Anh Tuấn
Đã xem: 1766 lượt / Tải về: 46 lượt
09/07/2012
    Số 1748/QĐ-BGTVT Ban hành Quy chế của Bộ Giao thông vận tải khi thực hiện quản lý đầu tư xây dựng và quản lý sử dụng kết cấu hạ tầng giao thông
Số/Ký hiệu: 1748/QĐ-BGTVT ; Người ký: Bộ trưởng Đinh La Thăng
Đã xem: 1686 lượt / Tải về: 33 lượt
25/07/2012
    Số 1985/QĐ-BTP Ban hành kế hoạch triển khai nuôi con nuôi thực tế theo quy định của luật nuôi con nuôi
Số/Ký hiệu: 1985/QĐ-BTP ; Người ký: Thứ trưởng Đinh Trung Tụng
Đã xem: 2899 lượt / Tải về: 312 lượt
13/07/2012
    Số 112/2012/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 101/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 của Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 112/2012/TT-BTC ; Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Thị Minh
Đã xem: 1536 lượt / Tải về: 2 lượt
06/07/2012
    Số 110/2012/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 của Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 110/2012/TT-BTC ; Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Công Nghiệp
Đã xem: 1387 lượt / Tải về: 10 lượt
03/07/2012
    Số 02/2012/TT-TTCP quy định chi tiết và hướng dẫn thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng
Số/Ký hiệu: 02/2012/TT-TTCP ; Người ký: Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh
Đã xem: 1817 lượt / Tải về: 86 lượt
13/07/2012
    Số 07/2012/TT-BTNMT quy định về tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường
Số/Ký hiệu: 07/2012/TT-BTNMT ; Người ký: Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến
Đã xem: 1331 lượt / Tải về: 13 lượt
04/07/2012
    Số 26/2012/TT-BGTVTquy định về xác định và xử lý vị trí nguy hiểm đường bộ khai thác
Số/Ký hiệu: 26/2012/TT-BGTVT ; Người ký: Bộ trưởng Đinh La Thăng
Đã xem: 1462 lượt / Tải về: 7 lượt
20/07/2012
    Số 122/2012/TT-BTC Quy định việc quản lý các loại tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá do kho bạc nhà nước nhận gửi và bảo quản
Số/Ký hiệu: 122/2012/TT-BTC ; Người ký: Thứ trưởng Phạm Sỹ Danh
Đã xem: 1456 lượt / Tải về: 6 lượt
27/07/2012
    Số 07/2012/TT-BTP hướng dẫn về cộng tác viên trợ giúp pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước
Số/Ký hiệu: 07/2012/TT-BTP ; Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền
Đã xem: 1492 lượt / Tải về: 8 lượt
30/07/2012
  Tháng 8 (5 văn bản)
    Số 04/2012/TT-BKHĐT về việc ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế...trong nước đã sản xuất được
Số/Ký hiệu: 04/2012/TT-BKHĐT ; Người ký: Bộ trưởng Bùi Quang Vinh
Đã xem: 1694 lượt / Tải về: 23 lượt
13/08/2012
    Số 32/2012/TT-BGTVT quy định về kích thước giới hạn thùng chở hàng ô tô tải tự đổ, rơ moóc....
Số/Ký hiệu: 32/2012/TT-BGTVT ; Người ký: Bộ trưởng Đinh La Thăng
Đã xem: 1455 lượt / Tải về: 4 lượt
09/08/2012
    Số 04/2012/TT-BNV hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố
Số/Ký hiệu: 04/2012/TT-BNV ; Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng
Đã xem: 1919 lượt / Tải về: 72 lượt
31/08/2012
    Số 33/2012/TT-BCTVT Quy định về đường ngang
Số/Ký hiệu: 33/2012/TT-BGTVT ; Người ký: Bộ trưởng Đinh La Thăng
Đã xem: 1401 lượt / Tải về: 2 lượt
15/08/2012
    Số 130/2012/TT-BTC hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng
Số/Ký hiệu: 130/2012/TT-BTC ; Người ký: Thứ trưởng Trần Xuân Hà
Đã xem: 1448 lượt / Tải về: 2 lượt
10/08/2012
  Tháng 9 (10 văn bản)
    Số 2331/QĐ-BTC về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực
Số/Ký hiệu: 2331/QĐ-BTC ; Người ký: Thứ trưởng Trương Chí Trung
Đã xem: 1544 lượt / Tải về: 10 lượt
18/09/2012
    Số 35/2012/TT-BGTVT quy định về lắp đặt báo hiệu kilomet-địa danh và cách ký hiệu, số thứ tự trên báo hiệu đường thuỷ nội địa
Số/Ký hiệu: 35/2012/TT-BGTVT ; Người ký: Bộ trưởng Đinh La Thăng
Đã xem: 1466 lượt / Tải về: 4 lượt
06/09/2012
    Số 32/2012/TT-BGDĐT Ban hành Danh mục thiết bị và đồ chơi ngoài trời cho Giáo dục mầm non
Số/Ký hiệu: 32/2012/TT-BGDĐT ; Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa
Đã xem: 1478 lượt / Tải về: 5 lượt
14/09/2012
    Số 36/2012/TT-BGTVT về việc Quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa
Số/Ký hiệu: 36/2012/TT-BGTVT ; Người ký: Bộ trưởng Đinh La Thăng
Đã xem: 1385 lượt / Tải về: 5 lượt
13/09/2012
    Số 38/2012/TT-BGTVT Quy định về quản lý, khai thác cầu chung
Số/Ký hiệu: 38/2012/TT-BGTVT ; Người ký: Bộ trưởng Đinh La Thăng
Đã xem: 1432 lượt / Tải về: 2 lượt
19/09/2012
    Số 147/2012/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của "Quy chế hành nghề chứng khoán"
Số/Ký hiệu: 147/2012/TT-BTC ; Người ký: Thứ trưởng Trần Xuân Hà
Đã xem: 1393 lượt / Tải về: 1 lượt
10/09/2012
    Số 26/2012/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Công thương
Số/Ký hiệu: 26/2012/TT-BCT ; Người ký: Thứ trưởng Lê Dương Quang
Đã xem: 1547 lượt / Tải về: 9 lượt
21/09/2012
    Số 45/2012/TT-BNNPTNT Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam
Số/Ký hiệu: 45/2012/TT-BNNPTNT ; Người ký: Thứ trưởng Bùi Bá Bổng
Đã xem: 1471 lượt / Tải về: 5 lượt
12/09/2012
    Số 08/2012/TT-BVHTTDL về việc quy định nội dung đánh giá phát triển thể dục, thể thao
Số/Ký hiệu: 08/2012/TT-BVHTTDL ; Người ký: Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh
Đã xem: 1255 lượt / Tải về: 5 lượt
10/09/2012
    Số 47/2012/TT-BNNPTNT Quy định về quản lý khai thác từ tự nhiên và nuôi động vật rừng thông thường
Số/Ký hiệu: 47/2012/TT-BNNPTNT ; Người ký: Thứ trưởng Hà Công Tuấn
Đã xem: 1391 lượt / Tải về: 11 lượt
25/09/2012
  Tháng 10 (18 văn bản)
    Số 3707/QĐ-BYT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Y tế ban hành, phối hợp ban hành đã hết hiệu lực tính đến ngày 30/6/2012
Số/Ký hiệu: 3707/QĐ-BYT ; Người ký: Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến
Đã xem: 1420 lượt / Tải về: 12 lượt
01/10/2012
    Số 2734/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư liên tịch số 115/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 18/7/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Số/Ký hiệu: 2734/QĐ-BTC ; Người ký: Chánh Văn phòng Nguyễn Đức Chi
Đã xem: 1539 lượt / Tải về: 5 lượt
30/10/2012
    Số 18/2012/TT-BKHCN hướng dẫn tiêu chí và quy trình xác định công nghệ
Số/Ký hiệu: 18/2012/TT-BKHCN ; Người ký: Thứ trưởng Chu Ngọc Anh
Đã xem: 1473 lượt / Tải về: 5 lượt
02/10/2012
    Số 161/2012/TT-BTC về Quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước
Số/Ký hiệu: 161/2012/TT-BTC ; Người ký: Thứ trưởng Phạm Sỹ Danh
Đã xem: 1485 lượt / Tải về: 15 lượt
02/10/2012
    Số 162/2012/TT-BTC về Quy định việc tạm ứng Kho bạc Nhà nước
Số/Ký hiệu: 162/2012/TT-BTC ; Người ký: Thứ trưởng Phạm Sỹ Danh
Đã xem: 1530 lượt / Tải về: 15 lượt
03/10/2012
    Số 10/2012/TT-BTNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
Số/Ký hiệu: 10/2012/TT-BTNMT ; Người ký: Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến
Đã xem: 1502 lượt / Tải về: 1 lượt
12/10/2012
    Số 167/2012/TT-BTC quy định về việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính
Số/Ký hiệu: 167/2012/TT-BTC ; Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Thị Minh
Đã xem: 1770 lượt / Tải về: 24 lượt
10/10/2012
    Số 06/2012/TT-BKHĐT Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam
Số/Ký hiệu: Số 06/2012/TT-BKHĐT ; Người ký: Bộ trưởng Bùi Quang Vinh
Đã xem: 1633 lượt / Tải về: 6 lượt
19/10/2012
    Số 05/2012/TT-BKHĐT Hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam"
Số/Ký hiệu: Số 05/2012/TT-BKHĐT ; Người ký: Bộ trưởng Bùi Quang Vinh
Đã xem: 1532 lượt / Tải về: 7 lượt
19/10/2012
    Số 12/2012/TT-BTNMT về sửa đổi Thông tư số 30/2009/TT-BTNMT ngày 31/12/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số/Ký hiệu: 12/2012/TT-BTNMT ; Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc
Đã xem: 1441 lượt / Tải về: 7 lượt
30/10/2012
    Số 171/2012/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 57/2005/TT-BTC ngày 15/7/2005
Số/Ký hiệu: 171/2012/TT-BTC ; Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Thị Minh
Đã xem: 1344 lượt / Tải về: 2 lượt
22/10/2012
    Số 172/2012/TT-BTC về quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước
Số/Ký hiệu: 172/2012/TT-BTC ; Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Thị Minh
Đã xem: 1531 lượt / Tải về: 10 lượt
22/10/2012
    Số 173/2012/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 66/2006/TT-BTC ngày 17/7/2006 của Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 173/2012/TT-BTC ; Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Thị Minh
Đã xem: 2205 lượt / Tải về: 108 lượt
22/10/2012
    Số 64/2012/TT-BCA quy định Danh mục bí mật Nhà nước độ Mật của Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Số/Ký hiệu: 64/2012/TT-BCA ; Người ký: Thượng tướng Trần Đại Quang
Đã xem: 1376 lượt / Tải về: 13 lượt
30/10/2012
    Số 11/2012/TT-BTP ban hành Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng
Số/Ký hiệu: 11/2012/TT-BTP ; Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính
Đã xem: 1831 lượt / Tải về: 70 lượt
30/10/2012
    Số 43/2012/TT-BGTVT Quy định các yêu cầu kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với tàu thủy lưu trú du lịch ngủ qua đêm, nhà hàng nổi, khách sạn nổi
Số/Ký hiệu: 43/2012/TT-BGTVT ; Người ký: Bộ trưởng Đinh La Thăng
Đã xem: 1424 lượt / Tải về: 8 lượt
23/10/2012
    Số 44/2012/TT-BGTVT Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy
Số/Ký hiệu: 44/2012/TT-BGTVT ; Người ký: Bộ trưởng Đinh La Thăng
Đã xem: 1022 lượt / Tải về: 2 lượt
23/10/2012
    Số 45/2012/TT-BGTVT Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy
Số/Ký hiệu: 45/2012/TT-BGTVT ; Người ký: Bộ trưởng Đinh La Thăng
Đã xem: 1109 lượt / Tải về: 5 lượt
23/10/2012
  Tháng 11 (17 văn bản)
    Số 08/2012/QĐ-KTNN Quy định danh mục hồ sơ kiểm toán, chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và hủy hồ sơ kiểm toán
Số/Ký hiệu: 08/2012/QĐ-KTNN ; Người ký: Tổng Kiểm toán Nhà nước Đinh Tiến Dũng
Đã xem: 1309 lượt / Tải về: 3 lượt
05/11/2012
    Số 1071/QĐ-BXD Về việc đính chính Thông tư số 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng
Số/Ký hiệu: 1071/QĐ-BXD ; Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam
Đã xem: 1228 lượt / Tải về: 1 lượt
28/11/2012
    Số 12/2012/TT-BTP ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại
Số/Ký hiệu: 12/2012/TT-BTP ; Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính
Đã xem: 1257 lượt / Tải về: 4 lượt
07/11/2012
    Số 32/2012/TT-BCT Quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió
Số/Ký hiệu: 32/2012/TT-BCT ; Người ký: Thứ trưởng Lê Dương Quang
Đã xem: 1461 lượt / Tải về: 0 lượt
12/11/2012
    Số 46/2012/TT-BGTVT Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
Số/Ký hiệu: 46/2012/TT-BGTVT ; Người ký: Bộ trưởng Đinh La Thăng
Đã xem: 1296 lượt / Tải về: 9 lượt
07/11/2012
    Số 48/2012/TT-BGTVT Quy định kỹ thuật quốc gia về Trạm dừng nghĩ đường bộ
Số/Ký hiệu: 48/2012/TT-BGTVT ; Người ký: Bộ trưởng Đinh La Thăng
Đã xem: 1378 lượt / Tải về: 6 lượt
15/11/2012
    Số 33/2012/TT-BCT quy định về lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế mỏ, dự án đầu tư mỏ khoáng sản rắn
Số/Ký hiệu: 33/2012/TT-BCT ; Người ký: Thứ trưởng Lê Dương Quang
Đã xem: 1293 lượt / Tải về: 3 lượt
14/11/2012
    Số 08/2012/TT-BXD hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn
Số/Ký hiệu: 08/2012/TT-BXD ; Người ký: Thứ trưởng Cao Lại Quang
Đã xem: 1266 lượt / Tải về: 11 lượt
21/11/2012
    Số 205/2012/TT-BTC về hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
Số/Ký hiệu: 205/2012/TT-BTC ; Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Công Nghiệp
Đã xem: 1329 lượt / Tải về: 11 lượt
23/11/2012
    Số 14/2012/TT-BTNMT về việc ban hành Quy định kỹ thuật điều tra thoái hóa đất
Số/Ký hiệu: 14/2012/TT-BTNMT ; Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển
Đã xem: 1235 lượt / Tải về: 2 lượt
26/11/2012
    Số 15/2012/TT-BTNMT về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra thoái hóa đất
Số/Ký hiệu: 15/2012/TT-BTNMT ; Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển
Đã xem: 1280 lượt / Tải về: 1 lượt
26/11/2012
    Số 16/2012/TT-BTNMT Quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản...
Số/Ký hiệu: 16/2012/TT-BTNMT ; Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc
Đã xem: 1394 lượt / Tải về: 1 lượt
29/11/2012
    Số 09/2012/TT-BXD Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng
Số/Ký hiệu: 09/2012/TT-BXD ; Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam
Đã xem: 1249 lượt / Tải về: 3 lượt
28/11/2012
    Số 17/2012/TT-BTNMT Quy định về điều kiện của tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản
Số/Ký hiệu: 17/2012/TT-BTNMT ; Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc
Đã xem: 1270 lượt / Tải về: 2 lượt
29/11/2012
    Số 194/2012/TT-BTC hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước
Số/Ký hiệu: 194/2012/TT-BTC ; Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Thị Minh
Đã xem: 1302 lượt / Tải về: 11 lượt
15/11/2012
    Số 61/2012/TT-BNNPTNT Quy định việc giám sát an toàn thực phẩm thủy sản sau thu hoạch
Số/Ký hiệu: 61/2012/TT-BNNPTNT ; Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu
Đã xem: 1121 lượt / Tải về: 2 lượt
13/11/2012
    Số 07/2012/TT-BNV về việc hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu trữ hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan
Số/Ký hiệu: 07/2012/TT-BNV ; Người ký: Thứ trưởng Văn Tất Thu
Đã xem: 1326 lượt / Tải về: 43 lượt
22/11/2012
  Tháng 12 (24 văn bản)
    Số 3246/QĐ-BNN-KHCN về phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2013-2020
Số/Ký hiệu: 3246/QĐ-BNN-KHCN ; Người ký: Bộ trưởng Cao Đức Phát
Đã xem: 1267 lượt / Tải về: 16 lượt
27/12/2012
    Số 3621/QĐ-BKHCN về Công bố Tiêu chuẩn quốc gia
Số/Ký hiệu: 3621/QĐ-BKCHN ; Người ký: Thứ trưởng Trần Việt Thanh
Đã xem: 1009 lượt / Tải về: 7 lượt
28/12/2012
    Số 29/2012/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao
Số/Ký hiệu: 29/2012/TT-BLĐTBXH ; Người ký: Thứ trưởng Phạm Minh Hưng
Đã xem: 1557 lượt / Tải về: 10 lượt
10/12/2012
    Số 20/2012/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật đo đạc bản đồ
Số/Ký hiệu: 20/2012/TT-BTNMT ; Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc
Đã xem: 1378 lượt / Tải về: 14 lượt
19/12/2012
    Số 215/2012/TT-BTC về Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm pháp luật
Số/Ký hiệu: 215/2012/TT-BTC ; Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí
Đã xem: 1191 lượt / Tải về: 10 lượt
10/12/2012
    Số 21/2012/TT-BTNMT quy định việc bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường
Số/Ký hiệu: 21/2012/TT-BTNMT ; Người ký: Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến
Đã xem: 1327 lượt / Tải về: 5 lượt
19/12/2012
    Số 49/2012/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe khách
Số/Ký hiệu: 49/2012/TT-BGTVT ; Người ký: Bộ trưởng Đinh La Thăng
Đã xem: 1212 lượt / Tải về: 14 lượt
12/12/2012
    Số 46/2012/TT-BCT quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công
Số/Ký hiệu: 46/2012/TT-BCT ; Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Nam Hải
Đã xem: 1196 lượt / Tải về: 0 lượt
28/12/2012
    Số 12/2012/TT-BNV Quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức
Số/Ký hiệu: Số 12/2012/TT-BNV ; Người ký: Thứ trưởng Trần Anh Tuấn
Đã xem: 1230 lượt / Tải về: 13 lượt
18/12/2012
    Số 14/2012/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
Số/Ký hiệu: 14/2012/TT-BNV ; Người ký: Thứ trưởng Trần Anh Tuấn
Đã xem: 1547 lượt / Tải về: 64 lượt
28/12/2012
    Số 148/2012/TT-BQP Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng Quỹ vì Trường Sa thân yêu
Số/Ký hiệu: 148/2012/TT-BQP ; Người ký: Đô đốc Nguyễn Văn Hiến
Đã xem: 1271 lượt / Tải về: 3 lượt
28/12/2012
    Số 39/2012/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu
Số/Ký hiệu: 39/2012/TT-BCT ; Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Nam Hải
Đã xem: 1219 lượt / Tải về: 2 lượt
20/12/2012
    Số 41/2012/TT-BCT Quy định về xuất khẩu khoáng sản
Số/Ký hiệu: 41/2012/TT-BCT ; Người ký: Thứ trưởng Lê Dương Quang
Đã xem: 1216 lượt / Tải về: 0 lượt
24/12/2012
    Số 43/2012/TT-BCT quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện
Số/Ký hiệu: 43/2012/TT-BCT ; Người ký: Thứ trưởng Lê Dương Quang
Đã xem: 1338 lượt / Tải về: 3 lượt
27/12/2012
    Số 10/2012/TT-BNV quy định định mức kinh tế - kỹ thuật xử lý tài liệu hết giá trị
Số/Ký hiệu: 10/2012/TT-BNV ; Người ký: Thứ trưởng Văn Tất Thu
Đã xem: 1183 lượt / Tải về: 6 lượt
14/12/2012
    Số 11/2012/TT-BNV quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức
Số/Ký hiệu: 11/2012/TT-BNV ; Người ký: Thứ trưởng Trần Anh Tuấn
Đã xem: 1102 lượt / Tải về: 4 lượt
17/12/2012
    Số 10/2012/TT-BXD Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng
Số/Ký hiệu: 10/2012/TT-BXD ; Người ký: Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng
Đã xem: 1212 lượt / Tải về: 0 lượt
20/12/2012
    Số 12/2012/TT-BXD Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị
Số/Ký hiệu: 12/2012/TT-BXD ; Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Thanh Nghị
Đã xem: 1294 lượt / Tải về: 3 lượt
28/12/2012
    Số 64/2012/TT-BNNPTNT Về ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam
Số/Ký hiệu: 64/2012/TT-BNNPTNT ; Người ký: Thứ trưởng Bùi Bá Bổng
Đã xem: 1292 lượt / Tải về: 0 lượt
24/12/2012
    Số 29/2012/TT-BTNMT Quy định phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường
Số/Ký hiệu: 29/2012/TT-BTNMT ; Người ký: Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển
Đã xem: 1267 lượt / Tải về: 3 lượt
28/12/2012
    Số 23/2012/TT-BTNMT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền
Số/Ký hiệu: 23/2012/TT-BTNMT ; Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc
Đã xem: 1368 lượt / Tải về: 7 lượt
28/12/2012
    Số 24/2012/TT-BTNMT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sử dụng mẫu chuẩn được chứng nhận trong phân tích mẫu địa chất, khoáng sản rắn
Số/Ký hiệu: 24/2012/TT-BTNMT ; Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc
Đã xem: 1270 lượt / Tải về: 4 lượt
28/12/2012
    Số 15/2012/TT-BNV Hướng dẫn về tuyển dụng và ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng với viên chức
Số/Ký hiệu: 15/2012/TT-BNV ; Người ký: Thứ trưởng Trần Anh Tuấn
Đã xem: 988 lượt / Tải về: 12 lượt
25/12/2012
    Số 16/2012/TT-BNV Ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức
Số/Ký hiệu: 16/2012/TT-BNV ; Người ký: Thứ trưởng Trần Anh Tuấn
Đã xem: 1057 lượt / Tải về: 7 lượt
28/12/2012
Năm 2013 (57 văn bản)
  Tháng 1 (6 văn bản)
    Số 231/2012/TT-BTC Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 – 2015.
Số/Ký hiệu: 231/2012/TT-BTC ; Người ký: Thứ trưởng Phạm Sỹ Danh
Đã xem: 1547 lượt / Tải về: 7 lượt
28/01/2013
    Số 01/2013/TT-BTNMT ngày 28/01/2013 quy định về phế liệu được phép nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất
Số/Ký hiệu: 01/2013/TT-BTNMT ; Người ký: Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến
Đã xem: 1367 lượt / Tải về: 5 lượt
28/01/2013
    Số 02/2013/TT-BNNPTNT Quy định phân tích nguy cơ và quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản và muối
Số/Ký hiệu: 02/2013/TT-BNNPTNT ; Người ký: Bộ trưởng Cao Đức Phát
Đã xem: 1319 lượt / Tải về: 0 lượt
05/01/2013
    Số 01/2013/TT-BNNPTNT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011
Số/Ký hiệu: 01/2013/TT-BNNPTNT ; Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu
Đã xem: 1228 lượt / Tải về: 7 lượt
04/01/2013
    Sô 08/2013/TT-BNNPTNT Ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm thức ăn thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam
Số/Ký hiệu: 08/2013/TT-BNNPTNT ; Người ký: Thứ trưởng Vũ Văn Tám
Đã xem: 1062 lượt / Tải về: 3 lượt
31/01/2013
    Số 09/2013/TT-BNNPTNT Ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam
Số/Ký hiệu: 09/2013/TT-BNNPTNT ; Người ký: Thứ trưởng Vũ Văn Tám
Đã xem: 1039 lượt / Tải về: 2 lượt
31/01/2013
  Tháng 2 (4 văn bản)
    Số 06/2013/TT-BTP hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp
Số/Ký hiệu: 06/2013/TT-BTP ; Người ký: Thứ trưởng Phạm Quý Tỵ
Đã xem: 1333 lượt / Tải về: 6 lượt
06/02/2013
    Số 11/2013/TTBNNPTNT Ban hành Danh mục bổ sung loài cây trồng được bảo hộ
Số/Ký hiệu: 11/2013/TTBNNPTNT ; Người ký: Thứ trưởng Bùi Bá Bổng
Đã xem: 1148 lượt / Tải về: 5 lượt
06/02/2013
    Hướng dẫn trình tự, thủ tục thanh lý rừng trồng và quản lý, sử dụng số tiền thu được từ thanh lý rừng trồng không thành rừng, rừng trồng không có khả năng thành rừng
Số/Ký hiệu: 18/2013/TT-BTC ; Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí
Đã xem: 1280 lượt / Tải về: 11 lượt
20/02/2013
    Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị
Số/Ký hiệu: 01/2013/TT-BXD ; Người ký: Thứ trưởng Trần Văn Sơn
Đã xem: 1364 lượt / Tải về: 4 lượt
08/02/2013
  Tháng 3 (3 văn bản)
    Số 02/2013/QĐ-KTNN ban hành Quy trình kiểm toán ngân sách Nhà nước
Số/Ký hiệu: 02/2013/QĐ-KTNN ; Người ký: Tổng kiểm toán nhà nước Đinh Tiến Dũng
Đã xem: 916 lượt / Tải về: 2 lượt
29/03/2013
    Số 01/2013/QĐ-KTNN ban hành Quy trình kiểm toán chương trình mục tiêu quốc gia
Số/Ký hiệu: 01/2013/QĐ-KTNN ; Người ký: Tổng kiểm toán nhà nước Đinh Tiến Dũng
Đã xem: 1019 lượt / Tải về: 1 lượt
29/03/2013
    Giới thiệu, đề nghị xét tặng giải thưởng môi trường Việt Nam
Số/Ký hiệu: 584/BTNMT-TCMT ; Người ký: Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến
Đã xem: 1259 lượt / Tải về: 1 lượt
22/03/2013
  Tháng 4 (10 văn bản)
    Số 2332/QĐ-BCT về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá trên phạm vi toàn quốc giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2025
Số/Ký hiệu: 2332/QĐ-BCT ; Người ký: Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa
Đã xem: 1177 lượt / Tải về: 3 lượt
12/04/2013
    Số 1988/QĐ-BCT về phê duyệt Quy hoạch sản xuất sản phẩm thuốc lá và phát triển vùng nguyên liệu thuốc lá Việt Nam đến năm 2020
Số/Ký hiệu: 1988/QĐ-BCT ; Người ký: Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng
Đã xem: 1113 lượt / Tải về: 14 lượt
01/04/2013
    Số 1071/QĐ-BGTVT phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Số/Ký hiệu: 1071/QĐ-BGTVT ; Người ký: Bộ trưởng Đinh La Thăng
Đã xem: 1307 lượt / Tải về: 22 lượt
24/04/2013
    Số 03/2013/QĐ-KTNN ban hành Quy trình kiểm toán Báo cáo Quyết toán ngân sách Nhà nước
Số/Ký hiệu: 03/2013/QĐ-KTNN ; Người ký: Tổng kiểm toán nhà nước Đinh Tiến Dũng
Đã xem: 1039 lượt / Tải về: 2 lượt
03/04/2013
    Số 04/2013/QĐ-KTNN ban hành Quy trình kiểm toán Dự án đầu tư xây dựng công trình
Số/Ký hiệu: 04/2013/QĐ-KTNN ; Người ký: Tổng kiểm toán nhà nước Đinh Tiến Dũng
Đã xem: 1151 lượt / Tải về: 12 lượt
05/04/2013
    Số 04/2013/TT-BTNMT Quy định xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
Số/Ký hiệu: 04/2013/TT-BTNMT ; Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển
Đã xem: 1296 lượt / Tải về: 1 lượt
24/04/2013
    Số 04/2013/TT-BNV hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức
Số/Ký hiệu: 04/2013/TT-BNV ; Người ký: Thứ trưởng Văn Tất Thu
Đã xem: 1207 lượt / Tải về: 12 lượt
16/04/2013
    Số 05/2013/TT-BTNMT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2011/TT-BTNMT ngày 31/8/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số/Ký hiệu: 05/2013/TT-BTNMT ; Người ký: Thứ trưởng Trần Hồng Hà
Đã xem: 1234 lượt / Tải về: 2 lượt
26/04/2013
    Số 02/2013/TT-BNV quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 30/2012/NĐ-CP
Số/Ký hiệu: 02/2013/TT-BNV ; Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Tiến Dĩnh
Đã xem: 1038 lượt / Tải về: 5 lượt
10/04/2013
    Số 03/2013/TT-BNV quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ
Số/Ký hiệu: 03/2013/TT-BNV ; Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Tiến Dĩnh
Đã xem: 1110 lượt / Tải về: 3 lượt
16/04/2013
  Tháng 5 (9 văn bản)
    Số 2836/QĐ-BCT về phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Số/Ký hiệu: 2836/QĐ-BCT ; Người ký: Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng
Đã xem: 1268 lượt / Tải về: 10 lượt
06/05/2013
    Số 27/2013/QĐ-TTg quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật
Số/Ký hiệu: 27/2013/QĐ-TTg ; Người ký: Thủ tướng: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1386 lượt / Tải về: 2 lượt
19/05/2013
    Số 245/QĐ-UBNDT Phê duyệt 30 xã thực hiện mô hình thí điểm về dịch vụ tư vấn, hỗ trợ bình đẳng giới
Số/Ký hiệu: 245/QĐ-UBDT ; Người ký: Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm: Hoàng Xuân Lương
Đã xem: 1266 lượt / Tải về: 26 lượt
27/05/2013
    Số 55/2013/TT-BTC về việc quy định quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí thực hiện Đề án xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
Số/Ký hiệu: 55/2013/TT-BTC ; Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Thị Minh
Đã xem: 1240 lượt / Tải về: 0 lượt
06/05/2013
    Số 06/2013/TT-BXD Hướng dẫn về nội dung Thiết kết đô thị
Số/Ký hiệu: 06/2013/TT-BXD ; Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn
Đã xem: 1146 lượt / Tải về: 0 lượt
13/05/2013
    Số 07/2013/TT-BXD Hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ
Số/Ký hiệu: 07/2013/TT-BXD ; Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam
Đã xem: 1069 lượt / Tải về: 5 lượt
15/05/2013
    Số 29/2013/TT-BCA quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Số/Ký hiệu: 29/2013/TT-BCA ; Người ký: Bộ trưởng Đại Tướng Trần Đại Quang
Đã xem: 1136 lượt / Tải về: 5 lượt
10/05/2013
    Số 12/2013/TT-BGTVT quy định về sử dụng kết cấu mặt đường bê tông xi măng trong đầu tư xây dựng công trình giao thông
Số/Ký hiệu: 12/2013/TT-BGTVT ; Người ký: Bộ trưởng Đinh La Thăng
Đã xem: 1163 lượt / Tải về: 18 lượt
30/05/2013
    Số 09/2013/TT-BTNMT Quy định về quản lý, sử dụng đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển
Số/Ký hiệu: 09/2013/TT-BTNMT ; Người ký: Nguyễn Mạnh Hiển
Đã xem: 1001 lượt / Tải về: 2 lượt
28/05/2013
  Tháng 6 (12 văn bản)
    Số 77/2013/TT-BTC Về việc quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư
Số/Ký hiệu: 77/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 ; Người ký: Thứ trưởng Trần Xuân Hà
Đã xem: 1152 lượt / Tải về: 5 lượt
04/06/2013
    Số 12/2013/TT-BTNMT
Số/Ký hiệu: 12/2013/TT-BTNMT ; Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc
Đã xem: 1217 lượt / Tải về: 3 lượt
05/06/2013
    Số 17/2013/TT-BYT Quy định tiêu chí và hướng dẫn kiểm tra, công nhận loại trừ bệnh phong ở quy mô cấp tỉnh và cấp huyện
Số/Ký hiệu: 17/2013/TT-BYT ; Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên
Đã xem: 1118 lượt / Tải về: 8 lượt
06/06/2013
    Số 02/2013/TT-UBDT hướng dẫn thực hiện một số điều Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg ngày 04/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số
Số/Ký hiệu: 02/2013/TT-UBDT ; Người ký: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Giàng Seo Phử
Đã xem: 1364 lượt / Tải về: 21 lượt
24/06/2013
    Số 03/2013/TT-TTCP quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
Số/Ký hiệu: 03/2013/TT-TTCP ; Người ký: Tổng Thanh tra Huỳnh Phòng Tranh
Đã xem: 1440 lượt / Tải về: 6 lượt
10/06/2013
    Số 13/2013/TT-BTNMT Quy định quy trình kỹ thuật và định mức kinh tế- kỹ thuật trong phát hiện sinh vật biến đổi gen bằng phương pháp phân tích định tính, định lượng axit deoxyribonucleic
Số/Ký hiệu: 13/2013/TT-BTNMT ; Người ký: Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến
Đã xem: 1165 lượt / Tải về: 1 lượt
21/06/2013
    Số 15/2013/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:50.000
Số/Ký hiệu: 15/2013/TT-BTNMT ; Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai
Đã xem: 1080 lượt / Tải về: 3 lượt
21/06/2013
    Số 16/2013/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:100.000
Số/Ký hiệu: 15/2013/TT-BTNMT ; Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai
Đã xem: 1148 lượt / Tải về: 2 lượt
21/06/2013
    Số 17/2013/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000
Số/Ký hiệu: 17/2013/TT-BTNMT ; Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai
Đã xem: 1108 lượt / Tải về: 3 lượt
21/06/2013
    Số 02/2013/TT-UBDT về hướng dẫn thực hiện một số điều Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg ngày 04/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 02/2013/TT-UBDT ; Người ký: Chủ nhiệm Giàng Seo Phử
Đã xem: 1145 lượt / Tải về: 3 lượt
24/06/2013
    Số 80/2013/TTLT-BTC-BNN Về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện bảo vệ và phát triển rừng
Số/Ký hiệu: 80/2013/TTLT-BTC-BNN ; Người ký: Thứ trưởng: Nguyễn Thị Minh, Hà Công Tuấn
Đã xem: 1207 lượt / Tải về: 2 lượt
14/06/2013
    Số 4480/BKHĐT-TH Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014
Số/Ký hiệu: 4480/BKHĐT-TH ; Người ký: Bộ trưởng Bùi Quang Vinh
Đã xem: 1008 lượt / Tải về: 3 lượt
28/06/2013
  Tháng 7 (3 văn bản)
    Số 98/2013/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013
Số/Ký hiệu: 98/2013/TT-BTC ; Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Công Nghiệp
Đã xem: 1445 lượt / Tải về: 34 lượt
24/07/2013
    Số 19/2013/TT-BCT quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện
Số/Ký hiệu: 19/2013/TT-BCT ; Người ký: Lê Dương Quang
Đã xem: 1301 lượt / Tải về: 3 lượt
31/07/2013
    Số 4731/BKHĐT-TCTT về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và quản lý nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2014
Số/Ký hiệu: 4731/BKHĐT-TCTT ; Người ký: Thứ trưởng Cao Viết Sinh
Đã xem: 1223 lượt / Tải về: 11 lượt
09/07/2013
  Tháng 9 (1 văn bản)
    Số 06/2013/TT-TTCP Quy định về quy trình giải quyết tố cáo
Số/Ký hiệu: 06/2013/TT-TTCP ; Người ký: Huỳnh Phong Tranh
Đã xem: 1181 lượt / Tải về: 3 lượt
30/09/2013
  Tháng 10 (4 văn bản)
    Số 257 QĐ/PCLBTW về việc ban hành Khung theo dõi và đánh giá việc thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020
Số/Ký hiệu: 257 QĐ/PCLBTW ; Người ký: Cao Đức Phát
Đã xem: 1292 lượt / Tải về: 6 lượt
04/10/2013
    Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 18/2013/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 07/2013/TT-BXD
Số/Ký hiệu: 18/2013/TT-BXD ; Người ký: Nguyễn Trần Nam
Đã xem: 1185 lượt / Tải về: 2 lượt
31/10/2013
    Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới
Số/Ký hiệu: 41/2013/TT-BNNPTNT ; Người ký: Cao Đức Phát
Đã xem: 1022 lượt / Tải về: 2 lượt
04/10/2013
    Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 147/2013/TT-BTC ngày 23/10/2013 về việc quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước
Số/Ký hiệu: 147/2013/TT-BTC ; Người ký: Nguyễn Công Nghiệp
Đã xem: 1196 lượt / Tải về: 4 lượt
23/10/2013
  Tháng 11 (3 văn bản)
    Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 16/2013/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2011/TT-BTP ngày 27/06/2011
Số/Ký hiệu: 16/2013/TT-BTP ; Người ký: Lê Hồng Sơn
Đã xem: 1078 lượt / Tải về: 0 lượt
11/11/2013
    Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Thông tư số 46/2013/TT-BNNPTNT ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với các nghề thuộc nhóm nghề nông nghiệp
Số/Ký hiệu: 46/2013/TT-BNNPTNT ; Người ký: Cao Đức Phát
Đã xem: 1100 lượt / Tải về: 2 lượt
05/11/2013
    Thông tư số 173/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính
Số/Ký hiệu: 173/2013/TT-BTC ; Người ký: Nguyễn Hữu Chí
Đã xem: 1167 lượt / Tải về: 7 lượt
20/11/2013
  Tháng 12 (2 văn bản)
    Số 184/2013/TT-BTC hướng dẫn tiêu chuẩn và điều kiện của Phần mềm Quản lý tài sản cố định áp dụng trong khu vực hành chính sự nghiệp
Số/Ký hiệu: 184/2013/TT-BTC ; Người ký: Nguyễn Hữu Chí
Đã xem: 1180 lượt / Tải về: 0 lượt
04/12/2013
    Số 42/2013/TT-BTNMT quy định chi tiết việc thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và mẫu giấy chứng nhận
Số/Ký hiệu: 42/2013/TT-BTNMT ; Người ký: Bùi Cách Tuyến
Đã xem: 1124 lượt / Tải về: 1 lượt
03/12/2013
Năm 2014 (49 văn bản)
  Tháng 2 (1 văn bản)
    Thông tư 01/2014/TT-BTTTT ngày 20/02/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Số/Ký hiệu: 01/2014/TT-BTTTT ; Người ký: Nguyễn Bắc Son
Đã xem: 1126 lượt / Tải về: 2 lượt
20/02/2014
  Tháng 3 (2 văn bản)
    Số 487/QĐ-BTNMT ngày 27/3/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trườngề việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và
Số/Ký hiệu: 487/QĐ-BTNMT ; Người ký: Trần Hồng Hà
Đã xem: 1170 lượt / Tải về: 5 lượt
27/03/2014
    Số 08/2014/TT-BNNPTNT về hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp
Số/Ký hiệu: 08/2014/TT-BNNPTNT ngày 20/3/2014 của Bộ trưởng Bộ ; Người ký: Cao Đức Phát
Đã xem: 1131 lượt / Tải về: 8 lượt
20/03/2014
  Tháng 8 (4 văn bản)
    Quyết định số 1857/QĐ-BTNMT ngày 29/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành phê duyệt và công bố kết quả phân vùng bão và xác định nguy cơ bão, nước dâng do bão cho khu vực ven biển Việt Nam
Số/Ký hiệu: 1857/QĐ-BTNMT ; Người ký: Nguyễn Linh Ngọc
Đã xem: 1065 lượt / Tải về: 40 lượt
29/08/2014
    Thông tư số 48/2014/TT-BTNMT ngày 22/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về xác định địa giới hành chính, cắm mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp
Số/Ký hiệu: số 48/2014/TT-BTNMT ; Người ký: Nguyễn Linh Ngọc
Đã xem: 725 lượt / Tải về: 0 lượt
22/08/2014
    Công văn số 5318 /BKHĐT-TH ngày 15/8/2014
Số/Ký hiệu: 5318 /BKHĐT-TH ; Người ký: Bùi Quang Vinh
Đã xem: 2745 lượt / Tải về: 361 lượt
15/08/2014
    Công văn số 5316 /BKHĐT-TH ngày 15/8/2014
Số/Ký hiệu: 5316 /BKHĐT-TH ; Người ký: Bùi Quang Vinh
Đã xem: 886 lượt / Tải về: 11 lượt
15/08/2014
  Tháng 9 (2 văn bản)
    Thông tư số 55/2014/TT-BTNMT ngày 12/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2.000 và 1:5.000
Số/Ký hiệu: 55/2014/TT-BTNMT ; Người ký: Nguyễn Linh Ngọc
Đã xem: 676 lượt / Tải về: 2 lượt
12/09/2014
    Thông tư số 08/2014/TT-BNV ngày 19/9/2014 của Bộ Nội vụ quy định về Ban Công tác người cao tuổi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ban Công tác người cao tuổi huyện, quận, thị xã, thành phố trực
Số/Ký hiệu: số 08/2014/TT-BNV ; Người ký: Nguyễn Tiến Dĩnh
Đã xem: 772 lượt / Tải về: 1 lượt
19/09/2014
  Tháng 10 (16 văn bản)
    Quyết định số 1874/QĐ-TTg ngày 13/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (
Số/Ký hiệu: 1874/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 687 lượt / Tải về: 2 lượt
13/10/2014
    Thông tư số 33/2014/TT-BCT quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng
Số/Ký hiệu: 33/2014/TT-BCT ; Người ký: Cao Quốc Hung
Đã xem: 707 lượt / Tải về: 0 lượt
10/10/2014
    Thông tư số 05/2014/TT-TTCP quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra.
Số/Ký hiệu: 05/2014/TT-TTCP ; Người ký: Huỳnh Phong Thanh
Đã xem: 749 lượt / Tải về: 1 lượt
16/10/2014
    Thông tư số 58/2014/TT-BGTVT ngày 27/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành giao thông vận tải
Số/Ký hiệu: 58/2014/TT-BGTVT ; Người ký: Đinh La Thăng
Đã xem: 687 lượt / Tải về: 1 lượt
27/10/2014
    Thông tư số 48/2014/TT-BGTVT ngày 15/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào
Số/Ký hiệu: 48/2014/TT-BGTVT ; Người ký: Đinh La Thăng
Đã xem: 781 lượt / Tải về: 0 lượt
15/10/2014
    Thông tư số 46/2014/TT-BGTVT ngày 06/10/2014 của Bộ Giao thông vận tảisửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2009/TT-BGTVT ngày 23/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn việc sử
Số/Ký hiệu: 46/2014/TT-BGTVT ; Người ký: Đinh La Thăng
Đã xem: 712 lượt / Tải về: 0 lượt
06/10/2014
    Thông tư số 12/2014/TT-BNV ngày 28/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định định mức kinh tế- kỹ thuật bồi nền tài liệu giấy bằng phương pháp thủ công
Số/Ký hiệu: số 12/2014/TT-BNV ; Người ký: Nguyễn Duy Thăng
Đã xem: 795 lượt / Tải về: 0 lượt
28/10/2014
    Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính.
Số/Ký hiệu: số 11/2014/TT-BNV ; Người ký: Trần Anh Tuấn
Đã xem: 763 lượt / Tải về: 0 lượt
09/10/2014
    Thông tư số 159/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10/4/2014 của Chính phủ quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quy
Số/Ký hiệu: số 159/2014/TT-BTC ; Người ký: Nguyễn Hữu Chí
Đã xem: 741 lượt / Tải về: 2 lượt
27/10/2014
    Thông tư số 13/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ
Số/Ký hiệu: 13/2014/TT-BNV ; Người ký: Trần Anh Tuấn
Đã xem: 722 lượt / Tải về: 0 lượt
31/10/2014
    Thông tư số 14/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư
Số/Ký hiệu: 14/2014/TT-BNV ; Người ký: Trần Anh Tuấn
Đã xem: 737 lượt / Tải về: 0 lượt
31/10/2014
    Thông tư 15/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ
Số/Ký hiệu: 15/2014/TT-BNV ; Người ký: Trần Anh Tuấn
Đã xem: 718 lượt / Tải về: 0 lượt
31/10/2014
    Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra chính phủ về quy định quy trình tiếp công dân
Số/Ký hiệu: 06/2014/TT-TTCP ; Người ký: Huỳnh Phong Tranh
Đã xem: 732 lượt / Tải về: 4 lượt
31/10/2014
    Thông tư 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh
Số/Ký hiệu: 07/2014/TT-TTCP ; Người ký: Huỳnh Phong Tranh
Đã xem: 743 lượt / Tải về: 1 lượt
31/10/2014
    Thông tư số 08/2014/TT-TTCP ngày 24/11/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra
Số/Ký hiệu: 08/2014/TT-TTCP ; Người ký: Huỳnh Phong Tranh
Đã xem: 666 lượt / Tải về: 0 lượt
31/10/2014
    Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 30/2014/TT-BLĐTBXH ngày 24/10/2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Lao động – Thương binh và Xã hộ
Số/Ký hiệu: 30/2014/TT-BLĐTBXH ; Người ký: Nguyễn Trọng Đàm
Đã xem: 731 lượt / Tải về: 0 lượt
24/10/2014
  Tháng 11 (10 văn bản)
    Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-UBDT hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2472/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-UBDT ; Người ký: Giàng Seo Phử
Đã xem: 999 lượt / Tải về: 1 lượt
28/11/2014
    Thông tư số 67/2014/TT-BGTVT ngày 13/11/2014 của Bộ Giao Thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2013/TT-BGTVT ngày 24/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sun
Số/Ký hiệu: 67/2014/TT-BGTVT ; Người ký: Đinh La Thăng
Đã xem: 792 lượt / Tải về: 1 lượt
13/11/2014
    Thông tư số 16/2014/TT-BNV ngày 20/11/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử các cấp; ban hành Thông tư số 17/2014/TT-BNV hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thu
Số/Ký hiệu: 16/2014/TT-BNV ; Người ký: Nguyễn Duy Thăng
Đã xem: 943 lượt / Tải về: 17 lượt
20/11/2014
    Thông tư số 16/2014/TT-BNV ngày 20/11/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử các cấp
Số/Ký hiệu: 16/2014/TT-BNV ; Người ký: Nguyễn Duy Thăng
Đã xem: 758 lượt / Tải về: 3 lượt
20/11/2014
    Thông tư số 17/2014/TT-BNV ngày 20/11/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp
Số/Ký hiệu: 17/2014/TT-BNV ; Người ký: Nguyễn Duy Thăng
Đã xem: 702 lượt / Tải về: 0 lượt
20/11/2014
    Thông tư số 18/2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 của Bộ Nội vụ quy định việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong đã được thành lập và hoạt động trong các thời kỳ đối với đơn vị chưa được xác đị
Số/Ký hiệu: 18/2014/TT-BNV ; Người ký: Nguyễn Duy Thăng
Đã xem: 680 lượt / Tải về: 1 lượt
25/11/2014
    Thông tư số 43/2014/TT-BNNPTNT ngày 18/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn danh mục sản phẩm nông lâm thủy sản, sản phẩm phụ trợ, sản phẩm cơ khí để bảo quản, chế biến nông lâm thủy sản
Số/Ký hiệu: 43/2014/TT-BNNPTNT ; Người ký: Cao Đức Phát
Đã xem: 732 lượt / Tải về: 0 lượt
18/11/2014
    Thông tư số 40/2014/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới.
Số/Ký hiệu: 40/2014/TT-BNNPTNT ; Người ký: Cao Đức Phát
Đã xem: 705 lượt / Tải về: 0 lượt
13/11/2014
    Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06/11/2014 của Bộ Tài chínhQuy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân s
Số/Ký hiệu: 162/2014/TT-BTC ; Người ký: Nguyễn Hữu Chí
Đã xem: 685 lượt / Tải về: 0 lượt
06/11/2014
    Thông tư số 17/2014/TT-BXD ngày 18/11/2014 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 07/2013/TT-BXD ngày 15/5/2013 và Thông tư số 18/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013
Số/Ký hiệu: 17/2014/TT-BXD ; Người ký: Nguyễn Trần Nam
Đã xem: 742 lượt / Tải về: 0 lượt
18/11/2014
  Tháng 12 (14 văn bản)
    Bộ Công thương ban hành Quyết định số 12151/QĐ-BCT về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 7 về chợ trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới
Số/Ký hiệu: 12151/QĐ-BCT ; Người ký: Hồ Thị Kim Thoa
Đã xem: 896 lượt / Tải về: 3 lượt
31/12/2014
    Thông tư số 04/2014/TT-UBDT ngày 01/12/2014 Ủy ban Dân tộc Quy định chế độ thông tin, báo cáo về công tác dân tộc.
Số/Ký hiệu: 04/2014/TT-UBDT ; Người ký: Giàng Seo Phử
Đã xem: 988 lượt / Tải về: 17 lượt
01/12/2014
    Thông tư số 44/2014/TT-BNNPTNT ngày 01/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định các bệnh phải kiểm tra định kỳ đối với cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm giống, bò sữa.
Số/Ký hiệu: 44/2014/TT-BNNPTNT ; Người ký: Vũ Văn Tám
Đã xem: 970 lượt / Tải về: 8 lượt
01/12/2014
    Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 193/2014/TT-BTC ngày 12/12/2014 quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.
Số/Ký hiệu: 193/2014/TT-BTC ; Người ký: Trương Chí Trung
Đã xem: 722 lượt / Tải về: 2 lượt
12/12/2014
    Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 190/2014/TT-BTC ngày 11/12/2014 về quy định chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội.
Số/Ký hiệu: 190/2014/TT-BTC ; Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Đã xem: 700 lượt / Tải về: 1 lượt
11/12/2014
    Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 19/2014/TT-BNV ngày 04/12/2014 quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức.
Số/Ký hiệu: 19/2014/TT-BNV ; Người ký: Trần Anh Tuấn
Đã xem: 636 lượt / Tải về: 2 lượt
04/12/2014
    Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 25/2014/TT-BTP ngày 31/12/2014 hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.
Số/Ký hiệu: 25/2014/TT-BTP ; Người ký: Đinh Trung Tụng
Đã xem: 1444 lượt / Tải về: 49 lượt
31/12/2014
    Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2014 Quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và phương thức quản lý đối với các cơ sở sản xuất ban đầu nh
Số/Ký hiệu: 51/2014/TT-BNNPTNT ; Người ký: Cao Đức Phát
Đã xem: 731 lượt / Tải về: 0 lượt
27/12/2014
    Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 65/2014/TT-BTNMT ngày 29/12/2014 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 18/2011/TT-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ môi
Số/Ký hiệu: 65/2014/TT-BTNMT ; Người ký: Bùi Cách Tuyến
Đã xem: 666 lượt / Tải về: 0 lượt
29/12/2014
    Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành
Số/Ký hiệu: 188/2014/TT-BTC ; Người ký: Trương Chí Trung
Đã xem: 716 lượt / Tải về: 0 lượt
10/12/2014
    Ủy ban Dân tộc ban hành Thông tư số 06/2014/TT-UBDT ngày 10/12/2014 ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc.
Số/Ký hiệu: 06/2014/TT-UBDT ; Người ký: Giàng Seo Phử
Đã xem: 684 lượt / Tải về: 2 lượt
10/12/2014
    Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 20/2014/TT-BXD ngày 29/12/2014 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng
Số/Ký hiệu: 20/2014/TT-BXD ; Người ký: Lê Quang Hùng
Đã xem: 728 lượt / Tải về: 1 lượt
29/12/2014
    Bộ Công an ban hành Thông tư số 66/2014/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa c
Số/Ký hiệu: 66/2014/TT-BCA ; Người ký: Trần Đại Quang
Đã xem: 888 lượt / Tải về: 15 lượt
16/12/2014
    Thông tư số 66/2014/TT-BTNMT ngày 31/12/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định thủ tục thẩm định, phê duyệt đề án, báo cáo kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản
Số/Ký hiệu: 66/2014/TT-BTNMT ; Người ký: Trần Hồng Hà
Đã xem: 759 lượt / Tải về: 0 lượt
31/12/2014
Năm 2015 (81 văn bản)
  Tháng 1 (4 văn bản)
    Thông tư số 01/2015/TT-BTNMT ngày 09/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc và dự báo tài nguyên nước.
Số/Ký hiệu: số 01/2015/TT-BTNMT ; Người ký: Nguyễn Thái Lai
Đã xem: 714 lượt / Tải về: 0 lượt
09/01/2015
    Thông tư số 02/2015/TT-BTC ngày 05/01/2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 48/2012 ngày 16/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 02/2015/TT-BTC ; Người ký: Nguyễn Hữu Chí
Đã xem: 627 lượt / Tải về: 0 lượt
05/01/2015
    Số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết một số điều của Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2015.
Số/Ký hiệu: 02/2015/TT-BTNMT ; Người ký: Trần Hồng Hà
Đã xem: 716 lượt / Tải về: 5 lượt
27/01/2015
    Thông tư số 01/2015/TT-BTP hướng dẫn về nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế.
Số/Ký hiệu: 01/2015/TT-BTP ; Người ký: Đinh Trung Tụng
Đã xem: 601 lượt / Tải về: 0 lượt
15/01/2015
  Tháng 2 (10 văn bản)
    Bộ Công thương ban hành Quyết định số 1755/QĐ-BCT về phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đường ống xăng dầu Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.
Số/Ký hiệu: 1755/QĐ-BCT ; Người ký: Đỗ Thắng Hải
Đã xem: 747 lượt / Tải về: 7 lượt
26/02/2015
    Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 315/QĐ-BTC về công bố thủ tục hành chính về thẩm định quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hằng năm...
Số/Ký hiệu: 315/QĐ-BTC ; Người ký: Trần Văn Hiếu
Đã xem: 741 lượt / Tải về: 0 lượt
13/02/2015
    Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/02/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn
Số/Ký hiệu: 01/2015/TT-BKHĐT ; Người ký: Bùi Quang Vinh
Đã xem: 1052 lượt / Tải về: 26 lượt
14/02/2015
    Số 04/2015/TT-BTNMT ngày 13/02/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thăm dò và phân cấp trữ lượng, cấp tài nguyên khoáng sản chì - kẽm
Số/Ký hiệu: 04/2015/TT-BTNMT ; Người ký: Trần Hồng Hà
Đã xem: 735 lượt / Tải về: 1 lượt
13/02/2015
    Số 03/2015/TT-BTNMT ngày 13/02/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thăm dò và phân cấp trữ lượng, cấp tài nguyên khoáng sản vàng gốc.
Số/Ký hiệu: 03/2015/TT-BTNMT ; Người ký: Trần Hồng Hà
Đã xem: 748 lượt / Tải về: 0 lượt
13/02/2015
    Số 08/2015/TT-BTNMT ngày 26/02/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật bơm nước thí nghiệm trong điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất
Số/Ký hiệu: 08/2015/TT-BTNMT ; Người ký: Nguyễn Thái Lai
Đã xem: 1053 lượt / Tải về: 1 lượt
26/02/2015
    Số 06/2015/TT-BTNMT ngày 25/02/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật công tác điều tra, đánh giá địa chất môi trường khu vực có khoáng sản độc hại
Số/Ký hiệu: 06/2015/TT-BTNMT ; Người ký: Trần Hồng Hà
Đã xem: 611 lượt / Tải về: 0 lượt
25/02/2015
    Thông tư số 22/2015/TT-BTC quy định về quản lý thanh toán, quyết toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư trên địa bàn các huyện nghèo và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao
Số/Ký hiệu: 22/2015/TT-BTC ; Người ký: Trần Văn Hiếu
Đã xem: 859 lượt / Tải về: 0 lượt
12/02/2015
    Thông tư số 07/2015/TT-BTNMT quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất...
Số/Ký hiệu: 07/2015/TT-BTNMT ; Người ký: Trần Hồng Hà
Đã xem: 614 lượt / Tải về: 0 lượt
26/02/2015
    Thông tư số 02a/2015/TT-BTP ngày 23/02/2015 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 ...
Số/Ký hiệu: 02a/2015/TT-BTP ; Người ký: Nguyễn Khánh Ngọc
Đã xem: 623 lượt / Tải về: 0 lượt
23/02/2015
  Tháng 3 (18 văn bản)
    Quyết định số 135/QĐ-BNV về việc đính chính Thông tư số 17/2014/TT-BNV ngày 20/11/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp
Số/Ký hiệu: 135/QĐ-BNV ; Người ký: Nguyễn Duy Thăng
Đã xem: 638 lượt / Tải về: 2 lượt
06/03/2015
    Quyết định số 2219/QĐ-BCT về phê duyệt “Quy hoạch mạng lưới kinh doanh phân phối, bán buôn sản phẩm rượu trên phạm vi toàn quốc đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035”
Số/Ký hiệu: 2219/QĐ-BCT ; Người ký: Hồ Thị Kim Thoa
Đã xem: 685 lượt / Tải về: 1 lượt
12/03/2015
    Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 506/QĐ-BTNMT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên
Số/Ký hiệu: 506/QĐ-BTNMT ; Người ký: Nguyễn Thị Phương Hoa
Đã xem: 658 lượt / Tải về: 0 lượt
05/03/2015
    Thông tư số 03/2015/TT-BNV sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng...
Số/Ký hiệu: 03/2015/TT-BNV ; Người ký: Trần Anh Tuấn
Đã xem: 700 lượt / Tải về: 2 lượt
10/03/2015
    Thông tư số 02/2015/TT-BNV quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức quản lý thị trường
Số/Ký hiệu: 02/2015/TT-BNV ; Người ký: Trần Anh Tuấn
Đã xem: 764 lượt / Tải về: 1 lượt
06/03/2015
    Thông tư số 32/2015/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ
Số/Ký hiệu: 32/2015/TT-BTC ; Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Đã xem: 735 lượt / Tải về: 1 lượt
17/03/2015
    Thông tư số 02/2015/TT-TTCP quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức các cơ quan Thanh tra nhà nước.
Số/Ký hiệu: 02/2015/TT-TTCP ; Người ký: Huỳnh Phong Thanh
Đã xem: 632 lượt / Tải về: 0 lượt
16/03/2015
    Quyết định số 465/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính ban hành thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 465/QĐ-BTC ; Người ký: Trương Chí Trung
Đã xem: 713 lượt / Tải về: 5 lượt
12/03/2015
    Quyết định số 447/QĐ-BTC về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính tính đến hết ngày 31/12/2014
Số/Ký hiệu: 447/QĐ-BTC ; Người ký: Trương Chí Trung
Đã xem: 843 lượt / Tải về: 2 lượt
10/03/2015
    Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 12/2015/TT-BNNPTNT hướng dẫn kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu
Số/Ký hiệu: 12/2015/TT-BNNPTNT ; Người ký: Cao Đức Phát
Đã xem: 726 lượt / Tải về: 0 lượt
16/03/2015
    Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 11/2015/TT-BNNPTNT quy định đánh giá rủi ro đối với thủy sản sống nhập khẩu dùng làm thực phẩm
Số/Ký hiệu: 11/2015/TT-BNNPTNT ; Người ký: Vũ Văn Tám
Đã xem: 872 lượt / Tải về: 0 lượt
10/03/2015
    Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Thông tư số 09/2015/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện điểm a khoản 1 Điều 6 Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014...
Số/Ký hiệu: 09/2015/TT-BNNPTNT ; Người ký: Vũ Văn Tám
Đã xem: 685 lượt / Tải về: 4 lượt
03/03/2015
    Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 08/2015/TT-BNNPTNT quy định về việc kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm đối với sản xuất, kinh doanh mật ong xuất khẩu.
Số/Ký hiệu: 08/2015/TT-BNNPTNT ; Người ký: Vũ Văn Tám
Đã xem: 737 lượt / Tải về: 0 lượt
02/03/2015
    Thông tư số 41/2015/TT-BTC về sửa đổi Điều 9 Thông tư số 39/2011/TT-BTC ngày 22/3/2011 của Bộ Tài chính về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước.
Số/Ký hiệu: 41/2015/TT-BTC ; Người ký: Nguyễn Hữu Chí
Đã xem: 693 lượt / Tải về: 0 lượt
27/03/2015
    Thông tư số 13/2015/TT-BTNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường (QCVN 13-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm).
Số/Ký hiệu: 13/2015/TT-BTNMT ; Người ký: Bùi Cách Tuyến
Đã xem: 688 lượt / Tải về: 0 lượt
31/03/2015
    Thông tư số 10/2015/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về sản xuất ảnh viễn thám quang học độ phân giải cao và siêu cao để cung cấp đền người sử dụng
Số/Ký hiệu: 10/2015/TT-BTNMT ; Người ký: Nguyễn Thái Lai
Đã xem: 642 lượt / Tải về: 0 lượt
25/03/2015
    Thông tư số 12/2015/TT-BTNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường (QCVN 12-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy).
Số/Ký hiệu: 12/2015/TT-BTNMT ; Người ký: Bùi Cách Tuyến
Đã xem: 683 lượt / Tải về: 0 lượt
31/03/2015
    Thông tư số 09/2015/TT-BTNMT ngày 23/3/2015 ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
Số/Ký hiệu: 09/2015/TT-BTNMT ; Người ký: Trần Hồng Hà
Đã xem: 678 lượt / Tải về: 0 lượt
23/03/2015
  Tháng 4 (11 văn bản)
    Quyết định số 1122/QĐ-BNN-BVTV về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ, hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số/Ký hiệu: 1122/QĐ-BNN-BVTV ; Người ký: Cao Đức Phát
Đã xem: 1125 lượt / Tải về: 13 lượt
07/04/2015
    507/QĐ-BXD ngày 27/4/2015 phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Số/Ký hiệu: 507/QĐ-BXD ; Người ký: Nguyễn Trần Trâm
Đã xem: 700 lượt / Tải về: 3 lượt
27/04/2015
    Thông tư số 03/2015/TT-BTP quy định điều kiện, trình tự, thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam và đăng ký khai sinh, kết hôn cho người di cư tự do tại các huyện của Việt Nam tiếp giáp với Lào
Số/Ký hiệu: 03/2015/TT-BTP ; Người ký: Nguyễn Khánh Ngọc
Đã xem: 723 lượt / Tải về: 0 lượt
01/04/2015
    Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015 quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô.
Số/Ký hiệu: 10/2015/TT-BGTVT ; Người ký: Đinh La Thăng
Đã xem: 685 lượt / Tải về: 0 lượt
15/04/2015