Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Chỉ thị
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính Phủ
Số/Ký hiệu: 19/CT-TTg
Ngày ban hành: 18/06/2012
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày hiệu lực: 18/06/2012
Số 19/CT-TTg Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013 - 2015
Còn liệu lực
Tập tin không tồn tại

Nội dung trích yếu :
Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013 - 2015