Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính Phủ
Số/Ký hiệu: 43/2015/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 16/09/2015
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày hiệu lực: 01/11/2015
Quyết định số 43/2015/QĐ-TTg ngày 16/9/2015 quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trực tiếp làm công tác quản lý, giáo dục, khám chữa bệnh với đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: 43.signed.pdf Dung lượng: 267.34 Kb [ Tải về 10 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Quyết định số 43/2015/QĐ-TTg ngày 16/9/2015 quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trực tiếp làm công tác quản lý, giáo dục, khám chữa bệnh với đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS.