Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính Phủ
Số/Ký hiệu: 1467/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 24/08/2015
Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày hiệu lực: 24/08/2015
Quyết định số 1467/QĐ-TTg ngày 24/8/2015 về phê duyệt Đề án phát triển các thị trường khu vực thời kỳ 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: 1467.signed.pdf Dung lượng: 662.73 Kb [ Tải về 1 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Quyết định số 1467/QĐ-TTg ngày 24/8/2015 về phê duyệt Đề án phát triển các thị trường khu vực thời kỳ 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030.