Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính Phủ
Số/Ký hiệu: 34/2015/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 14/08/2015
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày hiệu lực: 30/09/2015
Quyết định số 34/2015/QĐ-TTg ngày 14/8/2015 về ban hành Danh mục các chương trình, dự án ưu tiên được xem xét cấp bảo lãnh Chính phủ.
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: 34.signed.pdf Dung lượng: 188.33 Kb [ Tải về 0 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Quyết định số 34/2015/QĐ-TTg ngày 14/8/2015 về ban hành Danh mục các chương trình, dự án ưu tiên được xem xét cấp bảo lãnh Chính phủ.