Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Chỉ thị
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính Phủ
Số/Ký hiệu: 21/CT-TTg
Ngày ban hành: 01/08/2015
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày hiệu lực: 01/08/2015
Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 26/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than.
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: CT-21.signed.pdf Dung lượng: 454.6 Kb [ Tải về 17 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 26/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than.