Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính Phủ
Số/Ký hiệu: 28/2015/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 01/07/2015
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày hiệu lực: 05/09/2015
Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: 28.signed.pdf Dung lượng: 234.35 Kb [ Tải về 0 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo