Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Chỉ thị
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính Phủ
Số/Ký hiệu: 16/CT-TTg
Ngày ban hành: 08/07/2015
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày hiệu lực: 08/07/2015
Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 08/7/2015 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: 16.signed.pdf Dung lượng: 300.51 Kb [ Tải về 0 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 08/7/2015 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại