Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính Phủ
Số/Ký hiệu: 964/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 30/06/2015
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày hiệu lực: 30/06/2015
Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 30/6/2015 về phê duyệt Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2011-2020.
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: 964.signed.pdf Dung lượng: 597.42 Kb [ Tải về 3 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Về phê duyệt Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2011-2020.