Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính Phủ
Số/Ký hiệu: 14/2015/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 20/05/2015
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày hiệu lực: 05/07/2015
Quyết định số 14/2015/QĐ-TTg ngày 20/5/2015 về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và chế độ bồi dưỡng đối với người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: 14.signed.pdf Dung lượng: 283.99 Kb [ Tải về 1 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và chế độ bồi dưỡng đối với người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn.