Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính Phủ
Số/Ký hiệu: 695/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 21/05/2015
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày hiệu lực: 21/05/2015
Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21/5/2015 về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: 695.signed.pdf Dung lượng: 458.08 Kb [ Tải về 6 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.