Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính Phủ
Số/Ký hiệu: 587/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 05/05/2015
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày hiệu lực: 05/05/2015
Quyết định số 587/QĐ-TTg ngày 05/5/2015 Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2015-2017
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: 587.signed.pdf Dung lượng: 288.92 Kb [ Tải về 2 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Quyết định số 587/QĐ-TTg ngày 05/5/2015 Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2015-2017