Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính Phủ
Số/Ký hiệu: 498/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 14/04/2015
Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày hiệu lực: 14/04/2015
Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống....
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: 0424_QD_498-TTg.pdf Dung lượng: 551.71 Kb [ Tải về 19 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025”.