Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính Phủ
Số/Ký hiệu: 392/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 27/03/2015
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày hiệu lực: 27/03/2015
Quyết định số 392/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: 392.QD-TTg_2015-04-17_1.PDF Dung lượng: 1.91 Mb [ Tải về 0 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.