Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính Phủ
Số/Ký hiệu: 11/2015/QD-TTg
Ngày ban hành: 03/04/2015
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày hiệu lực: 01/06/2015
Quyết định số 11/2015/QD-TTg quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân...
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: 11.2015.QD-TTg_2015-04-09_1.PDF Dung lượng: 554.84 Kb [ Tải về 4 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao (cấp) không đúng thẩm quyền trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo.