Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính Phủ
Số/Ký hiệu: 71/2014/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 17/12/2014
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày hiệu lực: 15/02/2015
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 71/2014/QĐ-TTg ngày 17/12/2014 về sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 1 Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: 71-2014.signed.pdf Dung lượng: 338.92 Kb [ Tải về 1 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Về sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 1 Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước.