Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính Phủ
Số/Ký hiệu: 2242/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 11/12/2014
Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày hiệu lực: 11/12/2014
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2242/QĐ-TTg ngày 11/12/2014, phê duyệt Đề án tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014-2020
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: 2242.signed.pdf Dung lượng: 291.95 Kb [ Tải về 1 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Phê duyệt Đề án tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014-2020