Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính Phủ
Số/Ký hiệu: 600/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 24/05/2012
Người ký: Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân.
Ngày hiệu lực: 24/05/2012
Số 600/QĐ-TTg. Phê duyệt Kế hoạch huy động tiềm lực khoa học-công nghệ phục vụ công tác công an giai đoạn 2011-2015, Kế hoạch huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an năm 2012
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: 600_QD-TTg.pdf Dung lượng: 385.48 Kb [ Tải về 13 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Phê duyệt Kế hoạch huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an giai đoạn 2011-2015 và Kế hoạch huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an năm 2012.


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 1833 lượt ]Quay lại