Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính Phủ
Số/Ký hiệu: số 1996/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 04/11/2014
Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày hiệu lực: 04/11/2014
Quyết định số 1996/QĐ-TTg ngày 04/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Văn phòng Điều phối giúp Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: 1996.signed.pdf Dung lượng: 284.06 Kb [ Tải về 1 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Văn phòng Điều phối giúp Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn các cấp.