Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính Phủ
Số/Ký hiệu: Quyết định số 1976/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 30/10/2014
Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày hiệu lực: 30/10/2014
Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: 1976.signed.pdf Dung lượng: 1 Mb [ Tải về 5 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Về phê duyệt quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030