Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính Phủ
Số/Ký hiệu: 1920/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 24/10/2014
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày hiệu lực: 24/10/2014
Quyết định số 1920/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Kiểm lâm giai đoạn 2014-2020
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: De_an.pdf Dung lượng: 589.58 Kb [ Tải về 28 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Ngày 24/10/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1920/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Kiểm lâm giai đoạn 2014-2020.