Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Chỉ thị
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính Phủ
Số/Ký hiệu: 07/CT-TTg
Ngày ban hành: 19/03/2014
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày hiệu lực: 19/03/2014
Số 07/CT-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: chi-thi-07-ttg-ve-nang-cao-chat-luong-cong-chuc.pdf Dung lượng: 638.66 Kb [ Tải về 11 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Ngày 19 tháng 3 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng