Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính Phủ
Số/Ký hiệu: 2214/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 14/11/2013
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày hiệu lực: 14/11/2013
Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: QD_2214.pdf Dung lượng: 316.47 Kb [ Tải về 16 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số